Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему:
>>> Форми забезпечення повернення банківського кредиту!
>>> ДякуЮ!
1.


Шерстенников, Ю. Розрахунок мінімального терміну погашення кредитної заборгованості малим підприємством [Текст] / Ю. Шерстенников // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 208-211.

2.


Державін, В.В. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / В. В. Державін // Економіка АПК. – 2008. – №6. – С. 69-75.

3.


Богач, Л. Якщо кредитну заборгованість погашено поручителем [Текст] / Л. Богач // Баланс. – 2008. – №98. – С. 25-26.

4.


Журавская, И. Финансовый кредит от учредителя: взаимовыгодные погашения долга [Текст] / И. Журавская, Е. Кушина // Бухгалтерія. – 2009. – №47. – С. 59-63.

5.


Кльоба, В.Л. Управління проблемною заборгованістю за кредитними операціями банку [Текст] / В. Л. Кльоба // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 45-48.

6.


Диба, М.І. Реструктуризація кредиторської заборгованості фінансових посередників на ринку нерухомості [Текст] / М. І. Диба, Є. А. Поліщук // Фінанси України. – 2010. – №5. – С. 98-106.

7.


Стрельников, М. Банковские кредиты : получение, оформление залога, учет, погашение [Текст] / М. Стрельников // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2001. – №18. – С. 9-15.

8.


Білова, Н. Фінансовий кредит: від отримання до погашення [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. – №83. – С. 36-42. – [облік кредитних операцій ].

9.


Мумінова-Савіна, Г. Сутність внутрібанківського контролю та контролю кредитної діяльності банку [Текст] / Г. Мумінова-Савіна // Вісник Національного банку України. – 2002. – №12. – С. 31-33.

10.


Білова, Н. Фінансовий кредит: від отримання до погашення [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2003. – №9. – С. 14-24. – [відображення кредитних операцій у податковому та бухгалтерському обліку ].

11.


Деркач, Т. <<Закордонний>> кредит від нерезидента: порядок отримання і повернення [Текст] / Т. Деркач // Бухгалтерія. – 2010. – №43. – C. 80-81.

12.


Тригуб, О.В. Сучасні види забезпечення повернення кредитів [Текст] / О. В. Тригуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 129-132.

13.


Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв`язання [Текст] / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. – 2012. – №3. – С. 66-72.

14.


Тітенкова, М. Проблеми забезпечення повернення банківських кредитів [Текст] / М. Тітенкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №5. – С. 17-19.

15.


Стукало, Н.В. Системний підхід до управління проблемними кредитами в банківській діяльності [Текст] / Н. В. Стукало, О. С. Білай // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №11-12. – С. 55-57.

16.


Савич, В.І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами [Текст] / В. І. Савич // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 91-100.

17.
336.7
В61
Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа [Електронний ресурс] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків.

18.
336.7
О-64
Організація контролю в банку [Текст] : навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2009. – 302с. 
Рекомендовано МОН України].

19.
336.77
І-87
Ісмаілов, В.Б. Банківське кредитування суб`єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / В. Б. Ісмаілов. – К. : КНУ, 2006. – 18с.

20.
336.7
Б 23
Банківські операції [Текст] : підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна, М. Д. Олексієнко за ред. А.М. Мороза. – 2-ге вид. випр. і доповн. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – [Існує електронна копія].
21.
658.14/.17
Ф53
Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – Ірпінь : Академія ДСП України, 2004. – 459с.22.

http://pidruchniki.ws/13290311/bankivska_sprava/formi_zabezpechennya_Форми забезпечення повернення банківських кредитів
23.

http://fingal.com.ua/content/view/425/83/1/3/Форми забезпечення повернення банківських позичок

24.

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/63754.doc.htmМарченко С.К., Хрещенюк І. М.
Вінницький національний аграрний університет
 
Форми забезпечення повернення кредиту: основні аспекти

25.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Банківський контроль за використанням і погашенням кредиту.....”
26.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ...”