³

ʳ : 1

>>> ! , , " : , ". .


1.
, . [] / . // . 2011. 1. . 54-57.

2.
, .. , [] / . . , . . // Գ . 2007. 4. . 55-64.

3. 657.6
53 , .. ( ) [] : . . / . . . . : , 2013. 398.

4.
, .. [] / . . , . . // ³ " ". 2005. 2 (547). . 133-138.

5. 657.63
-46 , .. [] : . . / . . . . : , 2006. 378.

6. 657.63
90 , .. [] : . . / . . , . . ϳ. 3- . . : , 2006. 312.

7.
, . [] / . // ³ - . 2005. 2. . 79-88.

8. 330.131.7
84 `, .. [] : . . / . . `, . . . . : , 2007. 464.

9.
`, .. [] / . . ` // ³ . . 2007. 3,.2. . 130-137.

10.
, .. [] / . . // Գ . 2013. 4. . 80-88.

11. 657.63
90 , .. [] : . . / . . , . . , . . . . : , 2010. 336.

12. 657
-17 , [] : . . / . . , . . , . . ʳ, . . . . : , 2008. 618.

13.
, .. [] / . . // ³ " ". 2007. 2 (577). . 315-321.

14.
, .. " " [] / . . // : . 2010. 19. . 27-30.

15. 657.6
90 , .. [] : / . . , . . . : , 2007. 124. [ ].

16. 657.63
93 , .. [] : . . / . . . . : , 2008. 320. [ ].

17. 657.63
98 , .. [] : . . / . . , . . . . : , 2008. 416.

].

18. 657.63
98 , .. [] : / . . , . . . . : , 2009. 464.

19. 657.63
91 , .. [] : . . / . . . : -2000, 2009. 284. ( ).

20.
, . [] / . // ³ " ". 2007. 15 (599). . 166-172.

21.
, . ij [] / . // ³ - . 2013. 1. . 117-127.

22. 657.63
50 , .. [] : . . / . . . . : . .-. , 2010. 340.

23.
, .. - [] / . . // . 2006. 3. . 361-366.

24. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlca_Ekon/2011_36/06.pdf
. . : Ͳ ֲ

25. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_3_2/8.pdf
.., ..., .., ,
Ͳ ² ,
Ͳ ϲ

26. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_5/196_Gal.pdf
.. ; . .. ,
ֲ : , ˲

-

, -