Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка знайни наукові статті по темі "Облік та контроль основних засобів бюджетних установ"
>>> Дякую.
1.


Юрченко, В. Ревізія КРУ: основні порушення при обліку основних засобів [Текст] / В. Юрченко // Баланс-бюджет. – 2008. – №26. – С. 22-26.

2.


Корнійчук, Г. Основні фонди та основні засоби: визначення, класифікація, амортизація [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №85. – С. 43-46.

3.


Смоліна, О. Облік основних засобів [Текст] / О. Смоліна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №106. – С. 9-18.

4.


Облік основних засобів [Текст] // Баланс-бюджет. – 2008. – №41. – С. 4-15.

5.


Шумакова, Т. Оформлення документів для обліку основних засобів [Текст] / Т. Шумакова // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2009. – №1. – С. 7-20.

6.


Пащенко, Н. Теоретичні засади обліку основних засобів [Текст] / Н. Пащенко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 58-59.

7.


Лістрова, С. Реалізація основних засобів у бюджетників як джерело додаткових надходжень [Текст] / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №37. – С. 41-43.

8.


Частина I. Облік основних засобів. Надходження [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №55. – С. 19-29. – [Супертаблиця].

9.


Крічка, Н. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів [Текст] / Н. Крічка // Економіка та держава. – 2009. – №6. – С. 73-75.

10.


Тема 1. Облік основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №66. – С. 5-40. – [Первинні документи].

11.


Папінова, О. Операції з основними засобами (фондами): бухгалтерсько-податкові питання [Текст] / О. Папінова // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №72. – С. 23-36.

12.


Скічко, О. Нове в Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ [Текст] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2010. – №5. – С. 24-26.

13.


Прокопенко, В. Супертаблиця: Ліквідація основних засобів (основних фондів) [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №29. – С. 31-34.

14.


Ліквідація основних засобів (основних фондів): податковий облік. Супертаблиця. [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №39. – С. 19-30.

15.


Цебень, Р.Л. Оцінка основних засобів в сучасних умовах господарювання [Текст] / Р. Л. Цебень // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 137-141. – [Стаття присвячена розгляду особливостей оцінки основних засобів. Розглянуто вплив оцінки основних засобів на кінцевий результат господарювання. Проаналізовано методи оцінки та переоцінки основних засобів в умовах планової економіки та за умов застосування Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Визначено проблеми застосування ринкового та доходного методів оцінки.].

16.


Бухгалтерський облік: збірник правил [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2010. – №5. – С. 2-94. – [Методичні рекомендації з бухг. обліку запасів

Методичні рекомендації з бухг. обліку основних засобів

Методичні рекомендації з бухг. обліку нематеріальних активів

Методичні рекомендації з бухг. обліку біологічних активів].

17.


Основні засоби: облік без помилок і санкцій [Текст] // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2010. – №9. – С. 4-89.

18.


Боярова, О. Особливості обліку основних засобів бюджетними агропромисловими підприємствами [Текст] / О. Боярова, Н. Кузик // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 80-83.

19.


Лука, Б. Основні засоби в держустановах: порядок списання [Текст] / Б. Лука, С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №107. – С. 45-49.

20.


Власюк, Г. Облік основних засобів та рекомеендації щодо його вдосконалення [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 126-129.

21.


Губарик, О.М. Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ [Текст] / О. М. Губарик // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 47-49.

22.


Канєва, Т. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи [Текст] / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 3-7.

23.


Яценко, В. Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції) [Текст] / В. Яценко, А. Козян // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №7. – С. 10-20.

24.


Експлуатація основних засобів: амортизація, ремонт, переоцінка [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №68. – С. 3-48.

25.


Сльота, Л. Облік надходження основних засобів [Текст] / Л. Сльота // Казна України. – 2011. – №4. – С. 20-22.

26.


Солошенко, Л. Продаж/ліквідація ОЗ неприбутковою організацією [Текст] / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №75. – С. 23-28.

27.


Основні засоби: відповіді на актуальні бухгалтерські запитання [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2011. – №18. – С. 6-137.

28.


Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

29.


Операції з основними засобами та нематеріальними активами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №90. – С. 5-11.

30.


Вибуття основних засобів [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №94. – С. 3-35.

31.


Пархоменко, В. Бухгалтерський облік основних засобів [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №14. – С. 36-42. – [Вкладка].

32.


Лищенко, О. Методика аудиту надходження основних засобів [Текст] / О. Лищенко, О. Назаренко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 133-137.

33.


Чалий, І. Основні засоби: ліквідація [Текст] / І. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – №47. – С. 6-11.

34.


Кушина, О. Основні засоби неприбуткової організації: специфіка обліку [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. – 2012. – №23. – С. 58-62.

35.


Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.

36.


Запольська, Н. Оформлюємо документи на списання основних засобів [Текст] / Н. Запольська // Головбух: Бюджет. – 2012. – №30. – С. 14-23.

37.


Світлова, О. Надходження основних засобів: оформлення та облік у бюджетній установі [Текст] / О. Світлова // Баланс-бюджет. – 2013. – №3. – С. 23-30.

38.


Реорганізація. Операції з основними засобами [Текст] // Бухгалтерія. – 2013. – №28. – С. 29-34.

39.


Прокопенко, В. Вибуття основних засобів [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2013. – №81. – С. 21-26.

40.


Прокопенко, В. Вибуття основних засобів [Текст] : [збірник проводок] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2013. – №83. – С. 21-28.

41.


Кравченко, Л. Засвідчуємо факт списання основного засобу документально [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2013. – №43. – С. 12-16.