Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Тенденції розвитку туристичного ринку.
1.


Ткаченко, Т. Тенденції розвитку світового туризму [Текст] / Т. Ткаченко, С. Мельниченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №6. – С. 80-85.

2.


Шульгіна, Л. Тенденції розвитку українського туризму: географічний та мотиваційний аспекти динаміки попиту [Текст] / Л. Шульгіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 186-192.

3.


Паньковська, Л.С. Проблеми розвитку туризму: сучасні тенденції, чинники, класифікація факторів [Текст] / Л. С. Паньковська, А. Г. Новікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 115-118. – [Стаття присвячена дослідженню визначення поняття „туризм”, як економічної категорії. Аналізуються та класифікуються фактори, що впливають на розвиток туризму. Проведений аналіз динаміки розвитку туризму.].

4.


Рутинський, М. Суспільно-економічні тенденції розвитку мережі закладів громадського харчування як підсистеми туристичного комплексу Карпатського регіону України [Текст] / М. Рутинський, О. Стецюк // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 149-158.

5.


Овчаров, А. Туристический комплекс в России: тенденции и риски [Текст] / А. Овчаров // Вопросы экономики. – 2008. – №1. – С. 108-119.

6.


Овчаров, А. Россия в системе международного туризма: тенденции, риски, перспективы [Текст] / А. Овчаров // Экономические стратегии. – 2008. – № 5 - 6. – С. 176-181.

7.


Мамчин, М. Тенденції розвитку туристично-рекреаційної галузі Львівщини [Текст] / М. Мамчин, С. Чучмарьова, О. Мархевка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 419-426.

8.


Шкарлет, С.М. Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки [Текст] / С. М. Шкарлет, О. М. Кальченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 36-43.

9.


Курносова, О.А. Анализ современных тенденций развития туристического рынка в Украине [Текст] / О. А. Курносова, А. А. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 246-250.

10.


Джалюк, І. Основні фактори, що впливають на сучасний стан ринку туристичних послуг Європейського Союзу. [Текст] / І. Джалюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 89-91.

11.


Яхно, Т.П. Формування конкурентоспроможного ринку міжнародних туристичних послуг в Україні [Текст] / Т. П. Яхно, В. А. Кавка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 156-158.

12.


Орлова, В.В. Економічна діагностика процесів розвитку регіонального туристичного ринку [Текст] / В. В. Орлова, Н. І. Остап`юк // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 45-47.

13.


Забуранна, Л. Методика дослідження стану та проблем розвитку національного туристичного ринку [Текст] / Л. Забуранна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №4. – С. 32-41.

14.


Надворняк, Я. Тенденції розвитку економіки туризму Івано-Франківської області [Текст] / Я. Надворняк // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С. 84-89.

15.


Паламарчук, А.О. Проблеми розвитку туристичного ринку в Україні [Текст] / А. О. Паламарчук, М. М. Гуменюк, В. С. Заболотнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 215-218. – [У статті розглянуто сучасний стан ринку туристичних послуг в світі та в Україні. Проведено аналіз показників діяльності ліцензованих підприємств туристичного бізнесу України, складена динаміка видатків Державного бюджету для
туристичної галузі. Виявлено існуючі проблеми в розвитку ринку туристичних послуг України.

].

16.


Бондаренко, М.П. Проблеми розвитку туристичних ринків [Текст] / М. П. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 87-91.

17.


Димчук, А. Вдосконалення національної політики в галузі регулювання ринку туристичних послуг у контексті глобальних викликів і кризових ситуацій [Текст] / А. Димчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №6. – С. 32-36.

18.


Колосінська, М.І. Дослідження конкурентоспроможності туристичного ринку України [Текст] / М. І. Колосінська // Регіональна економіка. – 2012. – №2. – С. 185-193.

19.


Маслиган, О.О. Загальна характеристика стану та тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму в Україні [Текст] / О. О. Маслиган, Н. С. Кампов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 246-252.

20.


Пухальський, В.В. Напрями удосконалення ринкового регулювання та активізації розвитку туризму в Україні [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 89-92. – [Запропоновано напрями удосконалення ринкового регулювання та активізації розвитку туризму в Україні, розкрито складові та важелі впливу.


].

21.


Охріменко, А.Г. Тенденції формування в`їзного туристичного потоку до України [Текст] / А. Г. Охріменко // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №9-10. – С. 38-42.

22.


Софієнко, А.В. Визначення специфічних ознак становлення та розвитку конкурентного середовища ринку туристичних послуг [Текст] / А. В. Софієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 196-199.

23.


Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір [Текст] / С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, В. Г. Науменко // Проблеми науки. – 2013. – №5. – С. 13-19.

24.
796
З-46
Скабара, Р. Сучасний стан і тенденції розвитку туризму у прикордонному Жовківському районі Львівської області [Текст] / Р. Скабара // Здоров`я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення. – 2012. – С. 143-145.

25.


Іванова, Л.О. Кон’юнктура міжнародного ринку туристичних послуг: нові реалії [Текст] / Л. О. Іванова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.3. – С. 202-205.

26.


Колосінська, М.І. Аналіз та прогнозування основних засад розвитку ринку туристичних послуг в Україні з використанням методів економіко-математичного моделювання [Текст] / М. І. Колосінська, Є. Ю. Колосінський // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 222-227.

27.

http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/articles/80-market/335-2013-07-31-07-08-09Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні

28.

http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2009/Economics/47246.doc.htmМалова А.Ю. Тенденції розвитку туристичного ринку України

29.

http://tourlib.net/aref_tourism/dubenjuk.htmДубенюк Ярослава Анатоліївна Розвиток світового ринку туристичних послуг

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок туристичних послуг.....”
31.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету