³

ʳ : 1

>>> - " ". !!!
1.


, . [] /. // . 2000. . 40-53.

2.


, . [] /. // . 2000. . 35-45.

3.


, . [] /. // . 2000. 13. .6-16.

4.


, . [] /. //. 2001. . 67-77.

5.


, . 1: . 16. [] /. //-. 2002. 28. . 38-44.

6.
657
91
, .. []: . . /.., .., .. . .. . .: . ij "", 2009. 320.

7.


, . - [] /. // . 2002. 9. . 3-11. [ - , , .].

8.


, .. : [] /.. // . 2002. 53. . 109-119.

9.


, . : [] /. //-. -. . 2003. 48. . 17-18.

10.


, . [] /. //³ - . 2003. 5. . 5-16.

11.


, . [] /. //ϳ, . 2004. 3. . 133-136.

12.


, . [] /., . // . 2004. 12. . 25-28.

13.


, . [] /. // . 2006. 6. . 390-392.

14.


ϳ, .. - [] /..ϳ, .. // . 2007. 2. . 85-87.

15.


, . [] /. // . 2007. 4(13). . 135-143.

16.


, . [] /. //. 2008. 95. . 23-24.

17.


, . [] /., . // . 2008. 4. . 8-13.

18.


, . [] /. //³ . . 2009. 2,.2. . 162-172.


19.


, . [] /. // . 2009. 2. . 4-8.

20.
657
-17
ó, .. ` [] /..ó, .. //, : , . 2 . 2008. . 1. . 65-68.

21.


, .. [] /.., .. //³ . . 2009. 4,.3. . 96-99.

22.


, . [] /. // . 2009. 12. . 77-82.

23.


, .. [] /.. //³ . . 2003. 1,.2. . 86-91. [ , , .].

24.


, .. - [] /.. //³ . . 2012. 1. . 221-226.


25.
336
91
, .. [] /.., .. // , : . 2010. . 133-135.

26.


, .. [] /.. //³ . . 2012. 4,.2. . 140-143.

27.


, .. [] /.. // . 2013. 5. . 190-194.

28.

http://dtkt.com.ua/school/ukr/2002/36/36sc7.html .
.

29.

. http://pidruchniki.ws/1566021246022/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblikovi_modeli_osnova_formuvannya_oblikovoyi_politiki


30.

- .....31.

, -