Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня,
>>> чи є в бібліотеці:
>>> Заяць Т.А. Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення // Україна: аспекти праці, № 3, 2004. – 0,6 др.арк.
>>> .
>>> Заяць Т.А. Соціально-демографічний і трудовий потенціал України: особливості формування, проблеми та перспективи// Продуктивні сили України. Науково-теоретичний економічний журнал. – 2006. – №1.
>>>
>>> Бандур С.І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації світової економіки: наук.видання / Бандур С.І., Цимбал О.І.. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 68 с.
>>>
>>> Бандур С.І. Трудовий потенціал України: проблеми формування, загрози та пріоритети розвитку / С.І. Бандур, О.І. Цимбал // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Ч ІІ. – С. 456-459.
>>>
>>> Бандур С.І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації економіки та розвитку світового ринку праці / С.І. Бандур, О.І. Цимбал // Вісник Донецького ун-ту: Наук.журнал. – Серія В: економіка і право. – 2007. – № 1. – Т.1. – С.15-20.
Із даного списку у фонді НБ ХНУ є тільки стаття :
Заяць Т.А. Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення / Т. А. Заяць // Україна: аспекти праці. - 2004. – № 3. - С. 25-27.

Радимо звернутись в читальний зал бібліотеки, 7 поверх.