Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Суть національного ринку. Моделі кругообігу в макроекономіці. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку.". Дякую!

1. 330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с.

2. 330.101.541
Б28 Батура, О.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – Запоріжжя : ЦНЛ, 2007. – 236с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 330
Б61 Білецька, Л.В. Економічна теорія. (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688с. –

4. 330.101.541
Б93 Бутук, О.І. Макроекономіка [Текст] : тренінг-курс; навч. посіб. / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 235с. – (Вища освіта ХХI століття).

5. 339.1
Г37 Герасименко, О.В. Проблеми структурно-функціональної організації та управління національним ринком [Текст] : монографія / О. В. Герасименко, О. А. Корольов, В. Л. Рябчук. – К. : КНТЕУ, 2002. – 271с.

6. 339.1
І-74 Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 702с.

7. 339.1
І-74 Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 564с.

8. 339.1
І-74 Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / за ред. О.О. Шубіна. – К. : Знання, 2009. – 379с.

9. 330.101.541
К17 Калініченко, О.В. Макроекономіка [Текст] : практикум; навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : ЦУЛ, 2010. – 656с.

10. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 424с. – [Рекомендовано МОН України].

12. 330.101.541
К90 Кулішов, В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 256с. – (Вища освіта в Україні).

13.
Лутчин, Н.П. Наукові підходи до визначення і структури товарного ринку [Текст] / Н. П. Лутчин, Я. Ю. Карпова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 63-67.

14. 330.101.541
М16 Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15. 330.101.541
О-86 Отрошко, О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект [Текст] : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – К. : Знання, 2006. – 222с. – (Вища освіта ХХ1 століття).

16.
Погріщук, Б. Основні структурні зрушення в розвитку національної економіки як індикатор формування товарного ринку [Текст] / Б. Погріщук, В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №5-2. – С. 215-228.

17.
Попов, В. Методологічні засади оцінки конкурентної складової національного ринку [Текст] / В. Попов // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 50-58.

18. 330.342.146
П90 Пухтаєвич, Г.О. Аналіз національної економіки [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005. – 254с. – [Рекомендовано МОН України].

19. 330.101.541
Х21 Харкянен, Л.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – 3-є вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 248с.

20. 339.1
Ч-49 Черненко, С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою / С. О. Черненко. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – 18с.

21. 339.1
Ш66 Шканова, О.М. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. М. Шканова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320с. – [Рекомендовано МОН України].Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “макроекономіка”, «товарний ринок»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Нагадуємо, що за правилами Віртуальної довідкової служби в рамках одного запиту дається відповідь тільки на одне питання