Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література на курсову з оргназіцаії праці. Психофізіологічні основи раціоналізації трудових процесів .Дякую

1. 159.9
Б19 Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 655с. – [Затверджено МОН України].

2. 331
Б39 Безпека праці: ергономічні та естетичні основи [Текст] : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2007. – 215с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 331
І-23 Іваськевич, І.О. Ергономіка [Текст] : навч. посіб. / І. О. Іваськевич. – Суми : Економічна думка, 2002. – 168с.

4.
Комаха, А. Фэн-шуй на производстве [Текст] / А. Комаха // Деньги и технологии. – 2003. – №6. – С.50-52. – [эргономический реинжиниринг].

5. 330.342.146
Ф79 Крушельницька, Я.В. Фізіологічні аспекти відтворення людського капіталу організації [Текст] / Я. В. Крушельницька // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 126-133.

6. 159.9
К84 Крушельницька, Я.В. Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2002. – 182с.

7. 159.9
К84 Крушельницька, Я.В. Фізіологія і психологія праці [Текст] : підручник / Я. В. Крушельницька. – К. : КНЕУ, 2003. – 367с.

8.
Крюкова, І. Проблеми ергономіки [Текст] / І. Крюкова // Економіка України. – 2009. – №6. – С. 22-29.

9. 159.9
Л71 Ложкін, Г.В. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Ложкін, Н. Ю. Волянюк, О. О. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 191с. – [Рекомендовано МОН України].

10. 159.9
М19 Малхазов, О.Р. Психологія праці [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Малхазов. – К. : ЦУЛ, 2010. – 208с.

11.
Мощенко, А.В. Психологические механизмы трудовой мотивации, стимулирования труда и удовлетворенности трудом [Текст] / А. В. Мощенко, А. И. Шипилов // Инновации в образовании. – 2011. – №12. – С. 77-97.

12.
Осипов, О. Психофізіологічні якості особистості та їх вплив на продуктивність праці на уроках трудового навчання [Текст] / О. Осипов // Трудова підготовка. – 2002. – №1. – С.47-51.

13. 331.108
О-75 Основы управления персоналом [Текст] : учебник / С. И. Самыгин, М. С. Зайналабидов, З. Г. Макиев, Д. В. Обухов под ред. Р.Г. Яновского. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 383с. – (Учебники и учебные пособия).

14. 159.9
П86 Психологія праці та її безпеки [Текст] : навч. посіб. / за ред. К.Н. Ткачука. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 135с. – [Існує електронна копія].

15. 159.9
П86 Психологія праці та професійної підготовки особистості [Текст] : навч. посіб. / за ред.: П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 330с.

16. 330.342.146
Ф79 Сандуленко, М.Ю. Раціоналізація праці: теорія і практика [Текст] / М. Ю. Сандуленко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 273-278.

17.
Симкин, Д. Эргономика: забота о персонале, приносящая прибыль компании [Текст] / Д. Симкин // Новый Персонал. – 2005. – №10. – С. 22-27.

18. 159.9
Т41 Тимош, І.М. Основи фізіології та психології праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 168с.

19.
Тиха, Г. Раціоналізація трудових процесів на підприємстві [Текст] / Г. Тиха // Трибуна. – 2012. – №9-12. – С. 40-41.

20.
Удовенко, Л. Психологічна професіографія [Текст] / Л. Удовенко // Персонал. – 2007. – №9. – С. 67-72.

21. 331
Ч-45 Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с.

22.
Шинкарук, О.М. Формалізоване подання кількісних характеристик людини при ергономічних дослідженнях [Текст] / О. М. Шинкарук, А. М. Гаврилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №4. – С. 192-194.
23. Крушельницька, Я. В.
Фізіологія і психологія праці [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Крушельницька. - К. : КНЕУ, 2000. - 232с.
http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/Skachani/Krushelnutskaya/index.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “психологія праці”, «ергономіка», «фізіологія праці»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету