Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть, будь ласка, з матеріалом для реферату на тему: Сучасні проблеми розвитку ринку землі в Україні
1.
330.101.542
С79
Стеблій, Г.Я. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Стеблій. – К. : Інкос, 2007. – 221с. –

2.
330.101.542
Г87
Гронтковська, Г.Е. Мікроекономіка [Текст] : практикум / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦНЛ, 2008. – 418с.

3.
330.101.542
К17
Калініченко, О.В. Мікроекономіка [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 472с. –

4.


Фесіна, Ю. Ринок сільськогосподарських земель: інституціональна парадигма нових земельних відносин [Текст] / Ю. Фесіна // Економіст. – 2010. – №12. – С. 36-38.

5.


Голян, В. Антимонопольне регулювання земельних відносин на регіональному рівні [Текст] / В. Голян, Д. Нірода // Економіст. – 2011. – №1. – С. 48-50.

6.


Будзяк, В. Проблеми консолідації земель сільськогосподарського призначення [Текст] / В. Будзяк, О. Будзяк // Економіст. – 2011. – №5. – С. 58-60.

7.


Олійник, О. До проблеми повномасштабного запровадження ринку землі в Україні [Текст] / О. Олійник, Т. Олійник // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 60-66.

8.


Сапич, В. Економіко-правове забезпечення розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / В. Сапич // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №7. – С. 40-43.

9.


Демський, О. До створення ринку землі залишився один крок [Текст] / О. Демський // Віче. – 2011. – №19. – С. 49.

10.


Міщенко, Д.А. Державне регулювання розвитку ринку земель в Україні [Текст] / Д. А. Міщенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 121-124.

11.


Хомутенко, В. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки [Текст] / В. Хомутенко, О. Волкова // Економіст. – 2011. – №11. – С. 83-85.

12.


Дорош, Й. Інституціональне забезпечення обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення [Текст] / Й. Дорош // Економіст. – 2011. – №12. – С. 38-40.

13.


Присяжнюк, М. Земля. Нам спокій тільки сниться? [Текст] / М. Присяжнюк // Віче. – 2012. – №3. – C. 50-53.

14.


Дроздюк, Т. Теоретико-правові засади державного регулювання ринку земель [Текст] / Т. Дроздюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1. – С. 98-101.

15.


Шульга, О. Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. Шульга // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – №1. – С. 13-23.

16.


Костяшкін, І. До питання забезпечення соціальної функції права власності в умовах запровадження ринку земель в Україні [Текст] / І. Костяшкін // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 170-175.

17.


Сірко, А.В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення [Текст] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 62-70.

18.


Пшоняк, Д.І. Передумови, сутність та економічне значення трансформації земельних угідь у сучасних умовах [Текст] / Д. І. Пшоняк // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 28-31.

19.


Мельник, Л. Наукові аспекти ринку земель [Текст] / Л. Мельник, П. Макаренко // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С. 10-15.

20.


Колотуха, С. Розвиток земельних відносин та їх фінансове забезпечення в аграрному секторі економіки [Текст] / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа. – 2012. – №2. – С. 19-27.

21.


Бестанчук, О.В. Особливості становлення та перспективи розвитку інституту приватної власності на землю сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. В. Бестанчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 202-208. – [У статті розглянуто законодавчо-нормативні основи становлення інституту приватної власності на землі
сільськогосподарського призначення в Україні, розкрито сутність поняття «власність на землю» та обґрунтовано
необхідність дотримання принципу умовності її реалізації.


22.


Козловський, С.В. Формування привабливого інвестиційного клімату у сфері земельних відносин України [Текст] / С. В. Козловський, Н. М. Махначова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 7-10.

23.


Чикало, І. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні [Текст] / І. Чикало // Економіст. – 2013. – №3. – С. 29-31.

24.


Яненкова, І. Особливості формування ринку землі в Україні [Текст] / І. Яненкова, Ю. Лопатнюк // Економіст. – 2013. – №3. – 332.72.

25.


Гмиря, В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку [Текст] / В. Гмиря, С. Власюк // Економіст. – 2013. – №3. – С. 34-35.

26.


Котикова, О. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. Котикова, І. Власенко // Економіст. – 2013. – №3. – С. 36-37.

27.


Кузьменко, О. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні [Текст] / О. Кузьменко // Економіст. – 2013. – №3. – С. 38-39.

28.


Мацко, П. Пріоритет захисту прав громадян при формуванні ринку землі в Україні [Текст] / П. Мацко, Ю. Яремко // Економіст. – 2013. – №3. – С. 40-41.

29.


Лазарєва, О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі [Текст] / О. Лазарєва // Економіст. – 2013. – №3. – С. 42-43.

30.


Коваль, О.М. Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні [Текст] / О. М. Коваль // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 57-61.

31.
63
Н34
Куницька-Іляш, М.В. Запровадження ринку земель як необхідна умова розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] / М. В. Куницька-Іляш // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 276-282.