Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь-ласка з літературою для реферату на тему "Регіональна економіка в системі економічних та природничих наук".
1.


Кодацький, В. Деякі аспекти підвищення ефективності політика регіонального розвитку в Україні [Текст] / В. Кодацький // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С. 220-224.

2.


Гладій, І. Міжнародна регіональна економіка як наука [Текст] / І. Гладій // Журнал Європейської економіки. – 2006. – №3, Т.5. – С. 220-236.

3.


Ткачук, І. Моделювання розвитку економіки регіону на основі аналізу ієрархій [Текст] / І. Ткачук, С. Кропельницька // Економіка України. – 2007. – №5. – С. 79-83.

4.
332
Р32
Регіональні суспільні системи [Текст] : монографія. – Львів : НАН України Інститут регіональних досліджень, 2007. – 496с. – (Проблеми регіонального розвитку).

5.
332
М89
Музиченко-Козловська, О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / О. В. Музиченко-Козловська. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 263с. – (Вища освіта в Україні).


6.


Кравців, B.C. Економічна наука в Західному регіоні України за роки незалежності: здобутки та перспективи [Текст] / B. C. Кравців // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 7-26.

7.


Коломицева, О.В. Наукові підходи до оцінки структурних змін регіональної соціально-економічної системи [Текст] / О. В. Коломицева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 194-197.

8.


Силкін, В. Генезис теоретичних поглядів на галузеві зрушення в економіці регіонів [Текст] / В. Силкін // Економіка та держава. – 2012. – №12. – С. 86-89.

9.


Онищенко, О. Забезпечення умов проведення модернізації економіки регіону [Текст] / О. Онищенко // Економіка та держава. – 2013. – №1. – С. 118-121.

10.


Силкін, В.В. Формування територіально-галузевої структури господарства регіону [Текст] / В. В. Силкін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №23. – С. 68-74.

11.


Вишиванюк, М.В. Формування стратегічних цілей розвитку регіону в контексті сталого розвитку [Текст] / М. В. Вишиванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 132-134.

12.


Василенко, Д.В. Деякі прийоми діагностики функціонування регіональної економічної системи [Текст] / Д. В. Василенко // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 31-38.

13.


Нікулін, В.В. Особливості регіональної економічної політики Хмельницького регіону [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 159-163. – [Розглянуто особливості регіональної економічної політики Хмельницького регіону. Проаналізовано розвиток міста Хмельницького за 2010 рік.
.

14.


Матвієнко, P.O. Економічна система та її роль в організації регіонального простору: специфіка та елементи [Текст] / P. O. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 152-155.

15.


Ткач, О.В. Особливості сучасної просторової організації економіки регіону [Текст] / О. В. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 179-184.

16.


Томарева-Патлахова, В. Моделі регіонального розвитку в контексті економічних реформ [Текст] / В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. – 2013. – №1. – С. 76-80.

17.


Лукша, О. Інтеграція екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм та планів (регіональний семінар у Закарпатті) [Текст] / О. Лукша // Екологічний вісник. – 2013. – №4. – С. 3-4.

18.


Палант, О.Ю. Генезис просторової економіки [Текст] / О. Ю. Палант // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 15-18.

19.
332
Р32
Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / І. В. Тараненко, О. В. Дашевська, С. С. Яременко, О. Г. Литвиненко за заг. ред. І.В. Тараненка. – К. : Кондор, 2013. – 305с.


20.


Лігоненко, Л.О. Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України [Текст] / Л. О. Лігоненко // Економіка України. – 2013. – №10. – С. 45-55.

21.

http://www.ecstudy.com/ua/literature/b301118_zablotskiy_regionalna_ekonomika.htmЗаблоцький Б. Ф. Регіональна економіка; Навч. посібник. —Львів: Новий світ-2000, 2007. — 548 с.

22.

http://pidruchniki.ws/1164111838538/rps/meta_zavdannya_regionalnoyi_ekonomiki_naukiМета і завдання регіональної економіки як науки

23.

http://uadoc.zavantag.com/text/23234/index-5.htmlЛекції - Регіональна економіка

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Регіональна економічна політика.....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету