Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> інтерактивна дошка
1.


Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури. Спецвипуск [Текст] // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – 2004. – №3-4. – С.4-224. – [Версії уроків переможців 2-4 турів Всеукраїноського конкурсу "Вчитель року- 2004"].

2.


Інтерактивна школа [Текст] // Завуч. – 2006. – №29. – С. 4-12.

3.


Інтерактивні технології навчання [Текст] // Завуч. – 2008. – №28. – С. 1-12.

4.


Ампілова, Л. Інтерактивні технології [Текст] / Л. Ампілова // Завуч. – 2004. – №30. – С.1-2. – [Завуч. Наша вкладка].

5.


Арефьев, О.Н. Интерактивные электронные учебные средства в подготовке конкурентоспособных специалистов [Текст] / О. Н. Арефьев, Н. М. Кропоткина // Профессиональное образование. – 2003. – №12. – С.1314.

6.


Біда, О. Структура і методика інтерактивного уроку [Текст] : (На прикладі курсу "Я і Україна") / О. Біда // Початкова школа. – 2007. – №7. – С.17-19.

7.


Герасимович, Н. Інтерактивны методи навчання. Семінар для педагогів [Текст] / Н. Герасимович // Психолог. – 2009. – №17. – С. 12-14.

8.


Герега, Т. Інтерактивні методи на уроках [Текст] / Т. Герега // Завуч. – 2004. – №7. – С.9-13.

9.
81
С91
Гошовська, Л.М. Використання прийомів інтерактивних технологій на практичних заняттях з англійської мови зі студентами старших курсів [Текст] / Л. М. Гошовська, У. М. Дмитрів // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу. – 2005. – С. 40-42.

10.
37
А43
Грузевич, Л. Інтерактивні технології викладання іноземних мов [Текст] / Л. Грузевич, І. С. Федух // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 140-141.

11.


Комар, О. Викладання за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Рідна школа. – 2006. – №10. – С. 48-51.

12.


Крутенко, О. Використання інтерактивних стратегій - крок до фасилітації навчання [Текст] / О. Крутенко // Зарубіжна література. – 2011. – №45-46. – С. 32-41.

13.
378
А43
Матвійчук, Л.О. Групова робота як один із методів інтерактивного навчання [Текст] / Л. О. Матвійчук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 117-119.

14.


П`яст, Н.Й. Використання інтерактивних методів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) [Текст] / Н. Й. П`яст // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 98-102.

15.


Побірченко, Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій [Текст] / Н. Побірченко, Г. Коберник // Початкова школа. – 2004. – №10. – С.8-10.

16.


Приходченко, К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології [Текст] / К. І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2012. – №3. – С. 49-53.

17.


Пустовіт, П.Г. Інтерактивні методи навчання і виховання в позашкільному навчальному закладі [Текст] / П. Г. Пустовіт // Обдарована дитина. – 2010. – №7. – С. 43-51.

18.


Руденко, В. Роль інтерактивних технологій навчання у формуванні професійно-комунікативної компетентості майбутніх філологів [Текст] / В. Руденко // Українська мова і література в школі. – 2010. – №3. – С. 40-44.

19.


Тажикенова, С. Интерактивные методы обучения - инновация в образовании [Текст] / С. Тажикенова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 500-506.

20.


Фасоля, А. Прийоми інтерактивного навчання під час роботи з підручником української літератури у 5-7 класах [Текст] / А. Фасоля // Українська мова та література. – 2008. – №35-36. – С. 29-32.

21.


Чуб, Е.В. Интерактивное обучение как средстворазвития социально и профессионально значимых качеств обучаемых [Текст] / Е. В. Чуб // Инновации в образовании. – 2009. – №4. – С. 140-147.

22.


Янушевич, О. Інтерактивні технології: до проблеми особистісно орієнтованої освіти [Текст] / О. Янушевич // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №1. – С. 66-74.

23.


Яремчук, Н. Структура і методика проведення інтерактивного уроку [Текст] / Н. Яремчук // Завуч. – 2008. – №28. – С. 19-24.

24.


Яцик, І.С. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні гуманітарних дисциплін з метою виховання толерантності [Текст] / І. С. Яцик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – №4. – С. 114-118.

25.

http://teacher.at.ua/publ/osvitni_resursi_interaktivnikh_doshok/19-1-0-2918Освітні ресурси інтерактивних дошок
26.

http://interaktiveboard.ru/«Интерактивная доска. Использование интерактивной доски учителем в школе»,
27.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету