Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, чи можете ви допомогти мені зі списком літератури до курсової на тему "Організаційна структура підприємства та оцінка її ефективності"? (дякую)
1.
65
П12
Павленко, І.М. Формування організаційної структури управління маркетингом на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / І. М. Павленко. – К. : Нац-ний ун-т харчових технологій, 2003. – 20с.

2.


Бобровник, В.М. Теоретико-методологічні засади формування критеріїв ефективності організаційних структур управління підприємствами [Текст] / В. М. Бобровник, В. С. Ченаш, О. В. Тарашевська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 72-75.

3.


Пшеничних, А.В. Трансформація організаційних структур як метод антикризового управління підприємством [Текст] / А. В. Пшеничних // Економіка та держава. – 2004. – №8. – С. 8-11. – [в статті розглядаються принципи впливу форм організаційних структур на управління підприємством в кризових умовах].

4.


Транченко, Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління [Текст] / Л. В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 158-164. – [Менеджмент].

5.


Бобровник, В.М. Концепція розвитку організаційних структур управління підприємствами [Текст] / В. М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №2. – С. 65-70. – [В статті на основі використання системного та ситуаційного підходів, з урахуванням базових категорій теорії організацій, визначені передумови та напрямки трансформації організаційних структур управління підприємствами.].

6.


Шумейко, В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах [Текст] / В. Шумейко // Маркетинг в Україні. – 2009. – №1. – С. 46-48.

7.


Бондарчук, Л.В. Формування показників ефективності функціонування організаційної структури управління підприємством [Текст] / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 138-141.

8.


Філоненко, О. Формування організаційної структури управління підприємством на основі процесного підходу [Текст] / О. Філоненко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 169-174.

9.
65
Б81
Бондарчук, Л.В. Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством [Текст] : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Бондарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 20с.

10.
65
Б81
Бондарчук, Л.В. Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л. В. Бондарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 229с.

11.


Денисенко, І.П. Організаційна структура в системі розвитку підприємства [Текст] / І. П. Денисенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 163-166.

12.


Жигадло, О. Ефективність галузевої структури підприємств різних організаційно-правових форм [Текст] / О. Жигадло // Економіка АПК. – 2011. – №8. – С. 154-158.

13.


Полякова, Л.М. Аудит організаційної структури управління підприємством та визначення її ефективності [Текст] / Л. М. Полякова, Н. І. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 148-154.

14.
658.589
П76
Прилепа, Н.В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 239c.

15.
658.589
П76
Прилепа, Н.В. Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Н. В. Прилепа. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 19c.

16.


Остапчук, О.В. Дослідження існуючих підходів до оцінки ефективності організаційної структури управління підприємством [Текст] / О. В. Остапчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 136-141.

17.


Гребець, О.Б. Взаємозв`язок системи контролінгу та організаційної структури підприємства [Текст] / О. Б. Гребець // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 80-82.

18.


Сабадирьова, А.Л. Інноваційний розвиток організаційної структури потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 280-284. – [В статті розглянуто проблему інноваційного розвитку організаційної структури потенціалу промислового підприємства, дається оцінка можливості їх реалізації програмно-цільової моделі механізму корпоративного потенціалу в
умовах структурної перебудови і оновлення економіки.
].

19.


Галко, О.М. Аналіз існуючих підходів до систематизації оцінювання ефективності організаційної структури управління підприємством [Текст] / О. М. Галко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 166-169.

20.


Свірідова, С.С. Застосування проектних організаційних структур на корпоративних підприємствах [Текст] / С. С. Свірідова, Г. Л. Садовець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 213-218.

21.
519
О-76
Остапчук, О.В. Моделювання процесу формування організаційної структури промислових підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О. В. Остапчук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 250с.

22.


Георгіаді, Н.Г. Організаційна структура управління як складова системи менеджменту підприємства [Текст] / Н. Г. Георгіаді, Р. Б. Вільгуцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 33-40.

23.

http://library20.info/book_316_glava_6_A.htmlМетоди оцінки ефективності організаційного розвитку підприємства

24.

http://www.be5.biz/ekonomika1/r2009/1864.htmБелоусова И.Н., Зубцова С.
Оценка эффективности организационной структуры предприятия

25.

paragononstate.com/referati-z-discziplni-planuvannya/359-ocnka_efektivnost_strukturi_upravlnnya_organzacyu.html Оцінка ефективності структури управління організацією

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Організаційна структура.....”