Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Персональний продаж у туризмі.

1.
338.48
Д84
Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. Дурович. – Минск : Новое знание, 2001. – 400с.

2.


Ведмідь, Н. Моделювання структури маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / Н. Ведмідь // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2003. – №2. – С. 57-63.

3.


Сахаров, В.Э. Особливості маркетингових комунікацій туристичних підприємств [Текст] / В. Э. Сахаров, Н. І. Ведмідь // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С.136-144.

4.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – К. : ЦНЛ, 2004. – 272с.

5.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с. –

6.


Шульгина, Л.М. Маркетингова теорія продажу туристичного продукту [Текст] / Л. М. Шульгина // Проблеми науки. – 2005. – №4. – С. 33-39.

7.
338.48
Б87
Бриггс, С. Маркетинг в туризме [Текст] : учеб. пособие / С. Бриггс пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання-Прес, 2005. – 358с. – (Европейский маркетинг). –

8.


Головкіна, Н. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу: аналіз, практика, управління [Текст] / Н. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2008. – №1. – С. 9-15. – [Маркетингові комунікації].

9.


Дмитрук, О.В. Застосування маркетингових комунікацій у діяльності рекреаційно-туристичних підприємств [Текст] / О. В. Дмитрук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 108-112.

10.


Кирилова, О. Маркетинг на ринку туристичних послуг [Текст] / О. Кирилова // Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – С. 57-59.

11.
338.48
П68
Правик, Ю.М. Маркетинг туризму [Текст] : підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –
Затверджено МОН України].

12.
338.48
М26
Маркетинг турпродукту [Текст] : підручник / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. Демура, Г. Б. Мунін. – К. : Кондор, 2009. – 394с. –

13.


Забуранна, Л.В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму [Текст] / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 58-63.

14.


Сахарова, Т. Формування каналів збуту в міжнародному турізмі [Текст] / Т. Сахарова // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 39-42.

15.


Кудла, Н. Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі [Текст] / Н. Кудла // Економіка України. – 2011. – №2. – С. 79-85.

16.
338.48
М90
Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с. – Затверджено МОН України.

17.


Шамян, Л.С. Маркетингові особливості туристичного продукту [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 59-61.

18.


Антоненко, І. Використання сучасних методів продажу в збутовій стратегії туристичних підприємств [Текст] / І. Антоненко, Є. Музичка // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 36-39.

19.


Шамян, Л.С. Побудова ефективної маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства [Текст] / Л. С. Шамян // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 79-82.

20.


Прочан, А. Особливості маркетингу туристичних підприємств як складова сфери послуг в умовах трансформаційних перетворень [Текст] / А. Прочан // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 152-155.

21.


Саля, П. Как создавать эффективные e-mail-маркетинговые кампании, используя персонализацию и динамичный контент (case study: tui - реклама летнего предложения) [Текст] / П. Саля, А. Гура // Маркетинг и реклама. – 2012. – №4. – С. 77-79.

22.


Некрасов, Р. Практика современного туризма уже не обходится без маркетинга [Текст] / Р. Некрасов // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 30-32.

23.


Боднарчук, А. Как дарить радость и при этом повышать продажи [Текст] : [маркетинг туризма] / А. Боднарчук // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 34-37.

24.


Мариневич, М. "Особенности национальной охоты", или маркетинговые коммуникации в туризме [Текст] / М. Мариневич // Маркетинг и реклама. – 2012. – №7-8. – С. 38-40.

25.
338.48
М21
Мальська, М.П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248с. –

26.
338.48
Л84
Лук`янов, В.О. Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лук`янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Кондор, 2012. – 336с. –

27.


Сагайдак, М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №11. – С. 85-89.