Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: "Аудит товарних операцій в оптовій торгівлі". Дуже дякую!
1.
657.63
А45
Алборов, Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК [Текст] : учебно-практ. пособие / Р. А. Алборов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2000. – 432с.

2.


Бакун, Ю. Методичні аспекти аудиту запасів на підприємстівах торгівлі в умовах дії НСБО [Текст] / Ю. Бакун // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №1. – С.56-65.

3.
657
З-28
Занько, Б.М. Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / Б. М. Занько. – К. : Київський нац. торгівельно-економічний ун-т, 2001. – 20с.

4.
657.63
Д13
Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 363с. – (Вища освіта ХХ1 століття).

5.


Гайдай, М. Методика операційної перевірки грошових активів торговельних підприємств [Текст] / М. Гайдай, С. Чорна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №6. – С. 38-46. – [Аудит].

6.
657.63
К82
Крисюк, В.І. Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Крисюк, Н. М. Крисюк, О. В. Юрченко. – К. : Вид-тво Європ. ун-ту, 2003. – 231с.


7.


Непорожня, Н. Як оціниш, так і продаси [Текст] / Н. Непорожня // Галицькі контракти. – 2005. – №50. – С. 50-53. – [Аудит якості. Система якості компанії].

8.


Фоміна, О.В. Зміст і роль аудиторських процедур в аудиті операцій із продажу товарів [Текст] / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 196-201.

9.


Садовніков, О.А. Організація і проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту обліку товарів та товарних операцій на підприємстві для прийняття управлінських рішень [Текст] / О. А. Садовніков, Р. Р. Герсамія // Аудитор України. – 2009. – №9-10. – С. 52-55.

10.


Демко, Е. Аудит системы продаж. Как выявить узкие места и определить потенциал отдела продаж [Текст] / Е. Демко // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №9. – С. 30-35.

11.


Чайка, В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп`ютерних систем [Текст] / В. Чайка // Економіст. – 2010. – №6. – С. 58-60.

12.


Товма, Н. Организация аудита товарных операций [Текст] / Н. Товма // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 472-476.

13.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7707&start=6Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України

14.

http://ua.convdocs.org/docs/index-16376.html?page=8Опорний конспект лекцій з дисципліни “ Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” для студентів спеціальності “Облік І аудит” всіх форм навчання Укладач: ст викладач Д. В. Бондаренко

15.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “аудит торговельної діяльності.....”
16.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Бухгалтерський облік і аудит ..”