Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до курсової роботи за темою "Результативність діяльності підприємства та шляхи її підвищення"
1.


Поліщук, Н. До проблеми регулювання результативності діяльності підприємства [Текст] / Н. Поліщук // Економіст. – 2001. – №2. – С.43-45.

2.


Поліщук, Н.В. Планування результативності діяльності підприємства [Текст] / Н. В. Поліщук // Фінанси України. – 2001. – №4. – С.39-45.

3.
658
Р48
Рзаєва, Т.Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 20с.

4.
658
Р48
Рзаєва, Т.Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 252с.

5.


Онищенко, О. Фінансова результативність сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Онищенко // Економіка України. – 2005. – №2. – С. 59-70.

6.


Корінько, М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства [Текст] / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №3. – С. 52-56.

7.


Руда, Т.П. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими результатами підприємства [Текст] / Т. П. Руда, Г. В. Пухальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.1. – С. 235-238. – [Досліджено теоретико-практичні аспекти формування механізму управління фінансовими результатами підприємства. Розкрито суть та стадії процессу управління фінансовими результатами підприємства. Проаналізловано та систематизовано моделі управління фінансовими результатами підприємства.].

8.


Турило, А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства [Текст] / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 35-44.

9.


Чорна, Л.О. Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / Л. О. Чорна // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №24. – С. 4-6.

10.


Олексюк, О.І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості [Текст] / О. І. Олексюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 21-26.

11.


Романов, О.О. Маркетингова діяльність підприємства: інструменти, критерії результативності [Текст] / О. О. Романов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 127-133. – [У статті розглянуто актуальні проблеми та критерії результативності і ефективності маркетингової діяльності
підприємств. Проведено аналіз існуючих систем оцінки ефективності маркетингової діяльності та запропоновано власний
підхід щодо використання критеріїв та показників ефективності маркетингової діяльності підприємства.
].

12.


Харченко, С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства [Текст] / С. В. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 141-149.

13.


Косянчук, Т.Ф. Результативність діяльності підприємства та її діагностика [Текст] / Т. Ф. Косянчук, Ю. Г. Галкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 121-124. – [В статті розглядається сутність «результативності» діяльності підприємства, виявлена ідентичність понять «ефективність» та «результативність», доведено їх взаємозв’язок, наведено систему показників, за якими можна проводити діагностику ефективності діяльності.

].

14.


Мітяєва, Т. Бенчмаркінг результативності реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємств [Текст] / Т. Мітяєва // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 339-344.

15.


Мельник, О.Г. Аналізування параметрів, проблем та результатів використання систем діагностики на машинобудівних підприємствах Львівщини [Текст] / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 63-71.

16.


Косянчук, Т.Ф. Аналіз існуючих підходів щодо оцінки результативності діяльності підприємства [Текст] / Т. Ф. Косянчук, О. В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 62-66.

17.


Мисюра, К.О. Мотиваційні чинники підвищення результативності діяльності підприємств [Текст] / К. О. Мисюра, В. В. Швид // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 125-128. – [Мотивація праці
].

18.


Мельничук, Л.Ю. Рентабельність власного капіталу як інтегральний показник результативності діяльності підприємств [Текст] / Л. Ю. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 41-46.

19.


Пилипенко, О. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Пилипенко // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 55-56.

20.


Кузьмін, О.Є. Метод відбору результативних груп економічного впливу підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, І. Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 289-302.

21.


Крисанов, Д. Результативність й ефективність діяльності підприємств: оцінювання та максимізація [Текст] / Д. Крисанов, Л. Стешенко // Економіст. – 2012. – №7. – С. 21-25.

22.


Петренко, В.А. Складові результативної роботи державних інформаційних підприємств [Текст] / В. А. Петренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 26-28.

23.


Шипулина, В.О. Результативність виробничої логістики на підприємстві [Текст] / В. О. Шипулина, О. М. Закордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 241-244.

24.


Трухачова, К.В. Економічна сутність збалансованої результативності господарської діяльності підприємства [Текст] / К. В. Трухачова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 231-234.

25.


Христич, Г.О. Вплив стадій життєвого циклу підприємства на формування економічних результатів його діяльності [Текст] / Г. О. Христич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 93-97.

26.


Тюріна, Н.М. Комплексне оцінювання результативності дільності промислових підприємств Хмельницької області [Текст] / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.1. – С. 198-209. – [Здійснено дослідження щодо комплексного оцінювання результативності діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області за тривалий період з метою виявлення резервів з формування експортного потенціалу для підвищення ефективності їх зовнішньоекономічної діяльності.

].

27.


Янголь, Г.В. Теоретичні підходи до визначення та класифікація результативності діяльності підприємства [Текст] / Г. В. Янголь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 231-234.

28.

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No1/23-26.pdfШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

29.

http://mev-hnu.com/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_metodi_ta_mekhanizmi_pidvishhennja/37-1-0-246Сутність результативності та ефективності діяльності підприємства
30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства....”
31.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”