Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Порекомендуйте, будь ласка,літературу для написання дипломної роботи на тему :Казначейська система управління доходами та видатками. Дякую!

1.
Висоцький, В. Вдосконалення управління грошовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні [Текст] / В. Висоцький, В. Калитчук, А. Ставицька // Світ фінансів. – 2008. – №3 (16). – С. 58-63.

2.
Габа, І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: перевага та недоліки [Текст] / І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №9. – С. 20-22.

3.
Даневич, О. Державна казначейська служба України: нові завдання та більша відповідальність [Текст] / О. Даневич // Казна України. – 2012. – №1. – С. 6-9.

4.
Дерев`янко, Ю. Державне казначейство України - повноважний учасник бюджетного процесу [Текст] / Ю. Дерев`янко // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 157-161.

5.
Кириленко, О. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи [Текст] / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 7-16.

6. 336
С91 Кородонець, І.М. Ефективність здійснення фінансового контролю Державним казначейством України на сучасному етапі [Текст] / І. М. Кородонець, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 62-64.

7.
Лазебна, Н. Реалізація Державною казначейською службою контрольних повноважень у сфері бюджетного законодавства в частині виконання державного бюджету за видатками [Текст] / Н. Лазебна // Казна України. – 2012. – №3. – С. 23-26.

8.
Лондар, С.Л. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2008. – №12. – С. 53-65.

9.
Маслова, К. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні [Текст] / К. Маслова // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 311-315.

10.
Маслова, К. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства [Текст] / К. Маслова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 391-395.

11. 338(477)
П78 Остапчук, М. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / М. Остапчук, І. Форкун // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 82-84.

12. 336.7
П58 Попова, Л.М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164с.

13.
Прокоф`єв, С. Стан і перспективи розвитку видаткового блоку казначейства Росії [Текст] / С. Прокоф`єв // Казна України. – 2011. – №4. – С. 8-11.

14.
Сидоренко, Т. Відомчий контроль у системі державного казначейства України як інструмент управлінського контролю [Текст] / Т. Сидоренко // Казна України. – 2009. – №3. – С. 12-13.

15.
Спецвипуск: Казначей [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №38. – С. 4-42. – [15-та річниця з дня створення Державного казначейства України].

16.
Стоян, В.І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства [Текст] / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 21-29.

17.
Сушко, Н. Вивчаємо зміни в казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів [Текст] / Н. Сушко, Т. Шаповал // Баланс-бюджет. – 2010. – №9. – С. 18-20.

18.
Сушко, Н. Казначейський контроль за дотриманням бюджетного законодавства [Текст] / Н. Сушко // Баланс-бюджет. – 2010. – №39. – С. 23-26.

19.
Сушко, Н. Повноваження казначейських органів в контексті реалізації положень Бюджетного кодексу [Текст] / Н. Сушко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 21-23.

20. 336.7
Ф79 Форкун, І.В. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. – Львів : "Новий Світ-2000", 2011. – 477с. – (Вища освіта в Україні).

21.
Форкун, І.В. Роль державного казначейства України в забезпеченні ефективності управління бюджетними коштами [Текст] / І. В. Форкун, О. В. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 87-91.

22. 336
С91 Хитра, К.П. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / К. П. Хитра, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 49-41.

23.
Чечуліна, О. Повноваження державного казначейства України при виконанні державного бюджету [Текст] / О. Чечуліна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2007. – №3. – С. 53-59.

24.
Шаповал, Т. Вивчаємо зміни в казначейському обслуговуванні держбюджету за видатками [Текст] / Т. Шаповал // Баланс-бюджет. – 2010. – №7. – С. 18-20.

25. 336.7
Ю71 Юрій, С.І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 818с.

26. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_17/Kulsa.pdf
Кукса І.М., Синько Н.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

27. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2009_1/VDU1-2009/337.pdf
УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Державне казначейство України”, «скарбниця (казначейство)», «інформаційні технології в казначействі».

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України», «Система каталогів і картотек»)

За детальною консультацією щодо пошуку інформації пропонуємо Вам звертатись в зал каталогів НБ ХНУ (6 поверх).