Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня,допоможіть з підбором літератури для дипломної роботи за темою: Механізм житлового іпотечного кредитування у кризових умовах

1.
Арбузов, С.Г. Активізація ролі іпотеки у вирішенні житлової проблеми в Україні [Текст] / С. Г. Арбузов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С. 194-202.

2.
Берегула, О. Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Берегула // Вісник Національного банку України. – 2011. – №11. – С. 40-43.

3.
Бублик, Є. Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку [Текст] / Є. Бублик, В. Корнєєв // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 76-85.

4.
Волкова, О.М. Молодіжне житлове кредитування як метод стимулювання позитивних демографічних процесів в Україні [Текст] / О. М. Волкова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 125-132.

5.
Волковський, Д. Житловий іпотечний ринок України : стан та перспективи розвитку [Текст] / Д. Волковський // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №1. – С. 40-45.

6.
Гриньков, Д. Дома фон. Ипотечное кредитование [Текст] / Д. Гриньков // Бизнес. – 2010. – №24. – С. 16-19.

7.
Драбовский, А.Г. Формування ефективного механізму житлового іпотечного кредитування [Текст] / А. Г. Драбовский // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 121-126.

8.
Єщенко, П.С. Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах [Текст] / П. С. Єщенко, Л. П. Чубук // Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 30-38.

9.
Іванов, С. Розвиток іпотечного кредитування в Україні [Текст] / С. Іванов // Економіка АПК. – 2011. – №6. – С. 78-83.

10.
Ірхіна, С.В. Механізми державної підтримки будівництва доступного для населення житла у Франції та можливості його застосування в Україні [Текст] / С. В. Ірхіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 121-124.

11.
Корніюк, О. Молодіжні кредити на житло [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2007. – №32. – С. 70-71.

12.
Коробчук, Ю. Молодіжне кредитування в Україні [Текст] / Ю. Коробчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №5. – С. 28-32.

13.
Лимаренко, В.А. Іпотечне кредитування - шлях до поліпшення соціально-економічних умов? [Текст] / В. А. Лимаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 224-228.

14.
Литвинова, С. Государственная поддержка ипотечного кредитования в период кризиса [Текст] / С. Литвинова // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №3. – С. 50-55. – [Россия].

15.
Малолєпши, П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії [Текст] / П. Малолєпши // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №9(669). – С. 93-98.

16.
Мироненко, В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду [Текст] / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №5. – С. 38-41.

17. 336.77
О-54 Олійник, О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні [Текст] : монографія / О. М. Олійник. – К. : Логос, 2008. – 155с.

18.
Осипов, А. Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / А. Осипов // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 77-80.

19. 330.322
П14 Паливода, К.В. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні) [Текст] : монографія / К. В. Паливода. – К. : Знання, 2009. – 711с.

20.
Савич, В.І. Програми пільгового іпотечного кредитування в Україні [Текст] / В. І. Савич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 4-7.

21.
Свідрік, Т.І. Економічні основи та регламентації кредитування будівництва [Текст] / Т. І. Свідрік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 263-268.

22.
Сердюк, А.В. Підвищення доступності житла [Текст] / А. В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 39-46.

23.
Сурженко, О. Іпотека у відносинах кредитування при будівництві житла [Текст] / О. Сурженко // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 109-113.

24.
Тригуб, О.В. Економічні передумови розвитку іпотечного кредитування будівництва житла [Текст] / О. В. Тригуб // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №9. – С. 190-196.

25.
Харіна, Н.В. Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі [Текст] / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 245-255.

26.
Харіна, Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні [Текст] / Н. В. Харіна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 257-264.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Іпотечний кредит,” ‘’Кредитування житла’’