Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Філософія та управління". Дякую!
1.
Создание новой философии управления на промышленном предприятии посредством деловой игры [Текст] // Персонал. – 2002. – №2. – С. 79-81.

2.
Адамов, В. Філософія управління грошовими потоками [Текст] / В. Адамов // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 20-30.

3.
Бандирська, О.В. Інформаційні аспекти адаптації філософії японського управління якістю "Кайзен" в Україні [Текст] / О. В. Бандирська // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 11-16.

4. 005
Б79 Большаков, А.С. Менеджмент. Стратегия успеха [Философия и теория науки управления] [Текст] / А. С. Большаков. – СПб. : ЛИТЕРА, 2001. – 224с. – (Искусство управлять).

5.
Бронікова, С. Новітні аспекти філософського осмислення теоретичних проблем державного управління [Текст] / С. Бронікова // Юридичний вісник. – 2008. – №3. – С. 4-10.

6.
Власенко, І.В. Нові форми та види підприємницької діяльності в сучасній світовій економіці [Текст] / І. В. Власенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 95-97.

7. 331.108
У67 Управління людськими ресурсами: філософські засади [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, О. М. Попов, Н. О. Рєзанова під ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2006. – 576с.

8.
Гончарук-Чолач, Т. Сучасні парадигми державного управління: теоретико-філософське осмислення [Текст] / Т. Гончарук-Чолач // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 72-82. – [Соціальна філософія].

9.
Григор`єва, Л.В. Особливості трактування маркетингу як функції управління та філософії управління [Текст] / Л. В. Григор`єва // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 86-89. – [Розглянуто основні визначення маркетингу, його значення для ефективного функціонування підприємства, умови віднесення до маркетингу певного виду управлінської діяльності. Проаналізовано основні рівні використання концепції «4Р» та труднощі трактування поняття «marketing management», на основі налізу публікацій дане трактування маркетингу як функції управління та філософії управління.].

10.
Ковальчук, Т. Сучасна філософія управління та проблеми економічного аналізу [Текст] / Т. Ковальчук // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 48-53.

11.
Мартиненко, В.П. Філософія поведінки підприємства - необхідний атрибут управління в умовах економічної нестабільності господарювання [Текст] / В. П. Мартиненко // Механізм регулювання економіки. – 2001. – №1-2. – С. 139-143. – [єкономіка природокористування ].

12.
Міних, О.Б. Зміна філософії управління вартістю підприємства та проблеми її оцінювання [Текст] / О. Б. Міних // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 174-183.

13.
Нечипорук, С. Маркетинг як філософія бізнесу [Текст] / С. Нечипорук // Персонал. – 2011. – №2. – С. 34-39.

14.
Пошен, Й. Две философии удаленного управления [Текст] / Й. Пошен // LAN MAGAZINE. Журнал сетевых решений. – 2003. – №2,т.9. – С.96-101.

15.
Сачава, Н.М. Нова філософія управління - це мислення "від людини і для людини" [Текст] / Н. М. Сачава // Відкритий урок. – 2003. – №19-20. – С4-18.

16.
Чашина, О.Ю. Философия управления персоналом компании в современных условиях [Текст] / О. Ю. Чашина // Управление персоналом. – 2006. – №18. – С. 64-67.

17. 330.341.1
Ч-46 Череп, А.В. Реінжиніринг - філософія управління підприємством харчової промисловості [Текст] : монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368с.


18.
Черленяк, I.I. Розвиток смислових рівнів концепції стратегічного управління в теорії фірми [Текст] / I. I. Черленяк, П. П. Гаврилко, М. Ю. Лалакулич // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 23-28.

19.
Шинкаренко, И. Риск-менеджмент - философия управления рисками корпорации [Текст] / И. Шинкаренко, В. Храмов // Управление риском. – 2004. – №2. – С. 56-60.

20.
Юрасов, И.А. Философия управления персоналом в России на современном этапе [Текст] / И. А. Юрасов // Управление персоналом. – 2004. – №18. – С.48-51.

21. http://libfree.com/186419001_menedzhmentteoretikometodologichni_zasadi_filosofiyi_upravlinnya_lyudskimi_resursami.htmlТеоретико-методологічні засади філософії управління людськими ресурсами.

22. http://pidruchniki.ws/16280414/menedzhment/filosofiya_upravlinnya_lyudskimi_resursami_nova_galuz_doslidzhennyaФілософія управління людськими ресурсами як нова галузь дослідження.

23. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Прикладна філософія.....”

24. Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)