Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Виявлення і вивчення основних тенденцій та особливостей розвитку ринку медичних послуг

1.
Біляєва, С. Формування фінансових умов надання медичних послуг [Текст] / С. Біляєва // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 164-167.

2.
Блажевська, Н.С. Конкурентоспроможність українсько-європейського транскордонного ринку соціально-медичних послуг [Текст] / Н. С. Блажевська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №1-2. – С. 74-77.

3.
Блащук, Т. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять [Текст] / Т. Блащук, І. Пецко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4. – С. 33-36.

4.
Буздуган, Я. Охорона здоров`я та медичні послуги в системі суспільних благ [Текст] / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №12. – С. 115-116. – [Фінансове право].

5.
Буряченко, А. Місцеві ініціативи в забезпеченні медичних послуг [Текст] / А. Буряченко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №1-2. – С. 19-22.

6.
Гаман, П. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України [Текст] / П. Гаман, Ю. Деркач // Економіка та держава. – 2008. – №3. – С. 90-95.

7.
Головня, О. Здоров`я нації як ресурс держави в світлі трансформаційних перетворень системи медичних послуг [Текст] / О. Головня // Економіка та держава. – 2012. – №8. – С. 41-43.

8.
Заяць, Г. Доступність медичних послуг у системі державних пріоритетів [Текст] / Г. Заяць // Економіка та держава. – 2012. – №11. – С. 80-82.

9.
Зелик, А. Статистичні методи у процесах поліпшення якості медичних послуг [Текст] / А. Зелик // Стандартизація сертифікація якість. – 2009. – №6. – С. 54-58.

10.
Камінська, Т.М. Міжнародний обмін медичними послугами: сутність і напрями розвитку [Текст] / Т. М. Камінська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 148-151.


11.
Корінчевська, І. Вдосконалення якості медичних послуг шляхом підвищення професійного рівня медичних працівників [Текст] / І. Корінчевська // Економіка та держава. – 2007. – №10. – С. 70.

12.
Корнацька, Р. Сутність медичної послуги в контексті суспільних благ [Текст] / Р. Корнацька // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №1-2. – С. 3-11.

13.
Лободіна, З. Реформування системи оплати медичних послуг закладів охорони здоров`я дітей: перспективи запровадження глобального бюджету [Текст] / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2007. – №4(13). – С. 151-162.

14.
Ляховченко, Л.А. Стан та перспективи державного регулювання офіційних та неофіційних платежів населення за медичні послуги [Текст] / Л. А. Ляховченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №8. – С. 100-103.

15.
Майданик, Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг [Текст] / Р. Майданик // Право України. – 2011. – №11-12. – С.82-90.

16.
Мартинюк, В. Теоретичні засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я [Текст] / В. Мартинюк, Б. Корецький // Світ фінансів. – 2011. – №3. – С. 123-132.

17.
Мачуга, Н.З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні [Текст] / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 110-116.

18.
Мачуга, Н.З. Маркетинг медичних послуг крізь призму якості [Текст] / Н. З. Мачуга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 69-72.

19.
Мачуга, Н.З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров`я в Україні [Текст] / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 200-205.

20.
Надюк, З. Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров`я України [Текст] / З. Надюк // Економіка та держава. – 2008. – №4. – С. 100-102.

21.
Надюк, З. Державне регулювання ціноутворення на ринку медичних послуг в Україні [Текст] / З. Надюк // Економіка та держава. – 2008. – №5. – С. 64-67.

22.
Надюк, З. Потреба державного регулювання "ІНТЕРНЕТ-медецини" як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні [Текст] / З. Надюк // Економіка та держава. – 2008. – №9. – С. 85-86.

23.
Надюк, З. Права медичних працівників на ринку медичних послуг в Україні [Текст] / З. Надюк // Університетські наукові записки. – 2008. – №2. – С. 294-297.

24.
Надюк, З. Використання методики побудови трендових моделей прогнозування у системі державного регулювання ринку медичних послуг в Україні [Текст] / З. Надюк // Статистика України. – 2008. – №1. – С. 67-70.

25.
Оппельд, Л.І. Регіональні аспекти формування ринку медичних послуг в Україні [Текст] / Л. І. Оппельд // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №7. – С. 128-133.

26.
Пашков, В. Державний сектор надання медичних послуг та забезпечення медичною допомогою [Текст] / В. Пашков // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №12. – С. 14-17. – [Адміністративне право].

27.
Пендяга, А. Щодо питання захисту прав споживачів медичних послуг [Текст] / А. Пендяга // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №6. – С. 34-36.

28.
Пріцкер, В. "Реформа" для медицини. Ч.1. Структура медичних послуг в Європі та Україні. Сільська медицина [Текст] / В. Пріцкер // Українська газета. – 2005. – № 23. – С. 16-17.

29.
Рожков, Г. Особливості конкуренції на ринку медичних товарів і послуг України [Текст] / Г. Рожков // Економіка та держава. – 2010. – №6. – С. 90-92.

30.
Рудень, В. Про професійну підготовку лікарських кадрів з питань управління, менеджменту та маркетингу медичних послуг в умовах країни з ринковими перетвореннями [Текст] / В. Рудень // Освіта і управління. – 2008. – № 2-3. – С. 34-36.

31.
Стеценко, В. Платні медичні послуги у державних і комунальних закладах охорони здоров`я: проблеми правової регламентації [Текст] / В. Стеценко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 223-226.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок послуг. ”