Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Розвиток ринку послуг.
1.
Брус, С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні [Текст] / С. І. Брус // Фінанси України. – 2008. – №11. – С. 75-85.

2.
Бузько, І. Розвиток ринку освітніх послуг в Україні в умовах глобалізації [Текст] / І. Бузько // Економіст. – 2007. – №8. – С. 28-33. – [Зокрема розглянуто історію та основні тенденції розвитку єдиного європейського освітнього простору].

3.
Добуш, Ю. Тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг [Текст] / Ю. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 50-63.

4.
Карп, B.C. Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг. [Текст] / B. C. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 72-78.

5.
Кулиняк, І. Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні [Текст] / І. Кулиняк // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 164-167.

6.
Куценко, В. Розвиток ринку послуг в умовах глобалізації (питання методології та методики) [Текст] / В. Куценко, Г. Трілленберг // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 25-33.

7.
Кущевий, Д.О. Розвиток світового ринку послуг та участі у ньому України [Текст] / Д. О. Кущевий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 110-113.

8.
Мулярчук, Л.М. Організація діяльності сервісних підприємств та розвиток ринку сервісних послуг [Текст] / Л. М. Мулярчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 75-79.

9.
Невмержицький, В.В. Стан та розвиток ринку фінансових послуг в Україні [Текст] / В. В. Невмержицький // Фінанси України. – 2004. – №10. – С. 123-130.

10.
Олійник, А.В. Особливості, перспективи та проблеми розвитку електронної комерції на ринках фінансових послуг в Україні [Текст] / А. В. Олійник, В. М. Шацька // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 29-33.


11.
Підлісна, О.В. Аналіз та перспективи розвитку вітчизняного ринку рекламних послуг [Текст] / О. В. Підлісна // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №2. – С. 56-58.

12. 336
С91 Пугачова, Ю.В. Розвиток ринку банківських послуг в Україні [Текст] / Ю. В. Пугачова, С. В. Безвух // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 135-137.

13.
Реверчук, С.К. Фінансовий супермаркет - перспективна форма розвитку ринку фінансових послуг [Текст] / С. К. Реверчук, Л. Г. Кльоба // Інвестиції : практика та досвід. – 2006. – №13. – С. 28-30.

14.
Рибачук, В.Л. Організаційно-економічний механізм трансформації та розвитку ринку житлово-комунальних послуг [Текст] / В. Л. Рибачук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 86-88.

15.
Романків, І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні [Текст] / І. Я. Романків // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 38-45.

16. 336
С91 Себко, Ю.С. Перспективи розвитку ринку банківських послуг в Україні [Текст] / Ю. С. Себко, С. М. Дідик // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 152-153.

17.
Склярова, О.В. Мотиваційні механізми активізації розвитку ринку праці сфери фінансових послуг [Текст] / О. В. Склярова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 231-231.

18.
Тимощук, О. Прогноз розвитку ринку туристичних послуг водного транспорту [Текст] / О. Тимощук // Економіка та держава. – 2005. – №1. – С. 55-59.

19.
Ткаченко, І.П. Стан та особливості розвитку ринку банківських послуг України в посткризовому періоді [Текст] / І. П. Ткаченко, І. О. Лозовий, Г. О. Нагорнюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 56-58.

20.
Ткаченко, Ю.О. Характеристика методів експертних оцінок при прогнозуванні розвитку ринку послуг [Текст] / Ю. О. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.2. – С. 192-195.

21.
Трохименко, В. Розвиток дистанційного обслуговування на ринку банківських послуг України [Текст] / В. Трохименко // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 76-80.

22.
Тумарець, В. Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ [Текст] / В. Тумарець // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 47-49.

23.
Уніят, А. Перспективи розвитку ринку готельних послуг в Україні: світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / А. Уніят, О. Альховіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 257-265.

24.
Федулова, Т.В. Особливості розвитку ринку високотехнологічних послуг [Текст] / Т. В. Федулова, С. В. Чимбай // Проблеми науки. – 2009. – №4. – С. 8-16.

25.
Філіпенко, А. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах [Текст] / А. Філіпенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 45-56.

26.
Фліссак, А. Досвід розвитку ринку туристичних послуг ФРН і можливості його використання в Україні [Текст] / А. Фліссак, К. Фліссак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-2. – С. 202-210.

27. 368/369
С83 Фрадінська, Л.М. Фактори впливу на розвиток страхового ринку туристичних послуг [Текст] / Л. М. Фрадінська, В. Е. Кудельський // Страховий бізнес - пріоритетний напрям розвитку фінансового ринку України. – 2010. – С. 44-46.

28.
Чурносова, І. Турбулентний характер розвитку ринку послуг вищої освіти [Текст] / І. Чурносова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 756-760.

29.
Юрчук, О.М. Банківська система - основа конкурентного розвитку ринку фінансових послуг України [Текст] / О. М. Юрчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №22. – С. 28-34. – [Глобалізація ринку фінансових послуг світу та їх вплив на конкурентоспроможність банків].

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок послуг.”