Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Потрібні матеріали для написання реферату з теорії організації на тему:"Критерії системності компанії і її підрозділів". Дякую!

1. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с.

2.
Гусєв, В. Вартість бізнесу як системний критерій якості стратегічного управління компанією [Текст] / В. Гусєв // Економіка та держава. – 2009. – №7. – С. 43-47.

3.
Денисова, А.В. Механизм внедрения системы наставничества в компании [Текст] / А. В. Денисова // Управление персоналом. – 2005. – №19. – С. 50-56.

4.
Ерошенкова, О. Путь к системности. Диагностика мотивации в компании. Пошаговая инструкция [Текст] / О. Ерошенкова // Управление компанией (укр.изд.). – 2008. – №7. – С. 37-42. – [Создание мотивационной среды в компании].

5.
Жалило, Б. Как построить систему контроля в компании? [Текст] / Б. Жалило // Контроль. – 2009. – №1. – С. 65-72.

6.
Казімеж, Р. Системне мислення та конкурентна перевага [Текст] / Р. Казімеж // Синергія. – 2004. – №2. – С.38-43. – [На прикладі компанії Ford Motor Corporation розкрито застосування принципу системної динаміки. Цей орієнтований на вирішення проблеми тип мислення допомагає розглянути проблему у розвитку та передбачити можливі варіанти перебігу подій].

7. 368/369
К48 Клепікова, О.А. Моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О. А. Клепікова. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

8. 368/369
К48 Клепікова, О.А. Моделі системної динаміки в управлінні страховими компаніями [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О. А. Клепікова. – Одеса : ОНЕУ, 2012. – 239с.

9.
Логвиненко, А. Серебряная эра сотрудников [Текст] / А. Логвиненко, С. Белушкина // Компаньон.Стратегии. – 2007. – №11. – С. 48-52. – [Системный подход к управлению персоналом и программа развития талантов в компании "Киевстар"].

10. 658.5.012.32
М50 Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник [та ін.] за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2004. – 448с.

11.
Методика рейтинга открытости и системности компаний в сфере КСО [Текст] // Гвардия. – 2010. – №4. – С. 32-33. – [Социальная ответственность бизнеса].

12.
Михеенко, Ю. Разработка и внедрение системы показателей в компании [Текст] / Ю. Михеенко, Т. Подсыпанина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №12. – С. 118-123.

13. 658.5.012.32
О-75 Осовська, Г.В. Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2009. – 680с. –

14.
Рейтинг открытости и системности компаний в сфере КСО-2010 [Текст] // Гвардия. – 2010. – №4. – С. 26-27. – [Социальная ответственность бизнеса].

15.
Хрущ, Н.А. Теоретичні засади процесної організації систем управління компаніями [Текст] / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська, О. С. Корпан // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.2. – С. 115-118. – [Систематизовано підходи економістів до визначення базової категорії реінжинірингу - поняття «бізнес-процес», встановлені і систематизовані принципи та ознаки класифікації бізнес-процесів у компанії.].


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “менеджмент організацій”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету