Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури для курсової роботи на тему: "Соціально-педагогічна робота з виховання у дітей молодшого шкільного віку етичної поведінки". Дякую.
1.


Васянович, Г. Концептуальні засади курсу "Педагогічна етика" [Текст] / Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №5. – С. 18-25.

2.


Васянович, Г. Теоретичні та методичні основи курсу "Педагогічна етика" [Текст] / Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – №6. – С. 35-45.

3.
37
В20
Васянович, Г.П. Педагогічна етика [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – К. : Академвидав, 2011. – 256с. – (Альма-матер).


4.


Висоцька, А. Виховання морально-етичних норм поведінки в учнів допоміжної школи [Текст] / А. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – №3. – С.26-29.

5.
37
В64
Вознюк, Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 196с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Дубовик, С. Мовленнєвий етикет як складова культури спілкування молодших школярів [Текст] / С. Дубовик // Українська мова і література в школі. – 2009. – №1. – С. 7-11.

7.
37
А43
Козак, М. Професійна етика педагога [Текст] / М. Козак, В. П. Сосна // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 204-205.

8.


Савіцька, Г. Дослідження стану сформованості морально-етичної поведінки у розумово відсталих учнів [Текст] / Г. Савіцька // Дефектологія. – 2006. – №1. – С. 30-33.

9.


Савіцька, Г. Особливості розвитку морально-етичної поведінки в учнів допоміжних шкіл [Текст] / Г. Савіцька // Дефектологія. – 2004. – №4. – С.29-34.

10.


Хоружа, Л. Типові помилки етико-педагогічногї повединки вчителів початкових класів на етапі їхнього професійного становлення [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2004. – №2. – С.52-55.

11.


Хоружа, Л. Кмітливість та дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2008. – №1. – С. 59-62.

12.


Хоружа, Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 23-25.

13.


Хоружа, Л. Етика педагогічної взаємодії як основа збереження психофізичного здоров`я молодшого школяра [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2009. – №7. – С.51-54.

14.

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Profesiyna_etika/1_2.htmlЕтико-педагогічні ідеї в історії
вітчизняної соціально-педагогічної думки
15.

http://pidruchniki.ws/15630712/pedagogika/osoblivosti_vihovannya_uchniv_riznih_vikovih_grupОсобливості виховання учнів різних вікових груп

16.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Початкова школа.....”