Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.Допоможіть будь ласка з літературою для курсової роботи на тему: " Девіантна поведінка у підлітків".Дякую!
1.


Акулина, Ю.Н. Социально-педагогическая деятельность по формированию у девиантных подростков «мотива достижения» [Текст] / Ю. Н. Акулина // Социальная педагогика. – 2011. – №1. – С. 81-86.

2.


Афанасьєва, В.В. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків у навчальному процесі [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №1. – С. 47-53.

3.


Афанасьєва, В.В. Психолого-педагогічні проблеми соціальної адаптації девіантних підлітків [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №2. – С. 65-71.

4.


Афанасьєва, В.В. Соціально-педагопчна профілактика девіантної поведінки підлітків на основі гуманізму [Текст] / В. В. Афанасьєва // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. – №4. – С. 40-47.

5.


Баранов, В.В. Дослідження автобіографії девіантного підлітка [Текст] / В. В. Баранов, І. О. Похлебіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – №9. – С.43-44. – [Развитие психики].

6.


Болтівець, С.І. Домашнє насилля як підгрунтя девіантної поведінки підлітка [Текст] / С. І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №10. – С. 38-39.

7.


Журжу, Т. Структурно-динамічні особливості образу „Я" у підлітків з девіантною поведінкою [Текст] / Т. Журжу // Соціальна психологія. – 2010. – №4(42). – С. 168-174.

8.


Зикратов, В. Девиантно-делинквентное поведение детей и подростков [Текст] / В. Зикратов // Социальная педагогика. – 2008. – №1. – С. 47-50.

9.


Каткова, Т. Корекція девіантної поведінки підлітків [Текст] / Т. Каткова // Соціальний педагог. – 2011. – №1. – С. 31-41.

10.


Кунаева, А.М. Школа для подростков с девиантным поведением: создание реабилитационной среды [Текст] / А. М. Кунаева // Социальная педагогика. – 2012. – №1. – С. 53-71.

11.
37
А43
Матвіюк, А. Девіантна поведінка серед молоді [Текст] / А. Матвіюк, Я. В. Ювсечко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 171-173.

12.


Миннегалиев, М.М. Научно-педагогические аспекты организации профилактики девиантного поведения подростков средствами физической культуры и спорта [Текст] / М. М. Миннегалиев // Инновации в образовании. – 2012. – №7. – С. 69-76.

13.


Парфанович, І.І. Науково-методологічні засади діагностики девіантної поведінки неповнолітніх дівчат. [Текст] / І. І. Парфанович // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – №2. – С. 75-85.

14.


Рачева, Н. Профілактика і подолання девіацій у важких підлітків [Текст] / Н. Рачева // Психолог. – 2010. – №43. – С. 3-8.

15.


Садько, О. Досвід психологічного консультування підлітків з неблагополучними поведінковими проявами [Текст] / О. Садько // Психолог. – 2003. – №40. – С.8-12.

16.


Семенов, С.Ю. Социально-педагогические проблемы детей с девиантным поведением [Текст] / С. Ю. Семенов // Социальная педагогика. – 2012. – №1. – С. 109-119. – [Исследование факторов, обусловливающих рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением. Формы девиантного поведения: употребление алкоголя, наркотиков, противоправные и преступные деяния. Профилактика девиантного поведения.].

17.
37
А43
Скулме, І. Девіантна поведінка як соціологічна проблема [Текст] / І. Скулме, О. О. Заславська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.1 Вип.4.-Вип.4. – С. 186-188.

18.


Супрун, М. Девіантна поведінка дітей і підлітків: соціально-психологічний аспект [Текст] / М. Супрун, Н. Перепечина // Соціальна психологія. – 2009. – №2(34). – С. 178-185.

19.


Тоистева, О. Профессиональное самоопределение подростков с девиантным поведением [Текст] / О. Тоистева // Социальная педагогика. – 2010. – №1. – С. 50-54.

20.


Тригук, О. Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій [Текст] / О. Тригук // Психолог. – 2012. – №8. – С. 31-34.

21.


Улятовська, Н. Діти, схільні до девіантної поведінки [Текст] / Н. Улятовська // Психолог. – 2012. – №2. – С. 5-8.

22.


Худик, Л. Соціально-педагогічний патронаж дітей із девіаціями [Текст] / Л. Худик // Соціальний педагог. – 2012. – №5. – С. 37-46.

23.


Чемодурова, Ю. Профілактика і корекція девіантної поведінки підлітків [Текст] / Ю. Чемодурова // Психолог. – 2010. – №38. – С. 14-21.

24.


Чемодурова, Ю. Девіантна поведінка дітей і підлітків [Текст] / Ю. Чемодурова // Психолог. – 2010. – №39. – С. 3-12.

25.


Шульга, Т. (Шульга, Х. Слот В.) Технологии оказания помощи подросткам с девиантным поведением. [Текст] / Т. Шульга, Х. С. Спанияярд // Социальная педагогика. – 2010. – №2. – С. 103-113. – [Альтернативные наказания в Нидерландах ].

26.

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z390_page_2.htmlПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

27.

http://www.psyh.kiev.ua/Омері І.Д. Девіантна поведінка як чинник порушення суспільного життя підлітків

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Девіантна поведінка.....”