Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> надайте мені будь ласка літературу за темою : "особливості агресивної поведінки у молодших школярів"
1.


Агресивність. Комплекс занять для дітей 6-7 років [Текст] // Психолог. – 2011. – №2. – С. 8-12.

2.


Програма корекції агресивності [Текст] // Психолог. – 2011. – №37. – С. 3-15.

3.


Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасній період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2012. – №4. – С.26-29.

4.


Бережна, Н. Зниження рівня агресії творчостю [Текст] / Н. Бережна // Психолог. – 2012. – №13-14. – С. 53-63.

5.
61
Б48
Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и конроль [Текст] = Agrgression / Л. Берковиц. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512с.

6.
37
А43
Божискова, О. Сутність агресивності та деструктивної поведінки дітей [Текст] / О. Божискова, В. О. Співачук // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Т.2 Вип.4.-Вип.4. – С. 56-58.

7.


Бреусенко-Кузнєцов, О. Про роботу з дитячою агресією за допомогою казки [Текст] / О. Бреусенко-Кузнєцов // Психолог. – 2005. – №39. – С.21-22.

8.
61
Г19
Ганушкин, П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика [Текст] / П. Б. Ганушкин. – Нижний Новгород : Из-во НГМА, 2000. – 124с. – (Библиотека медицинской классики.Психиатрия).

9.
37
А43
Герасимюк, І. Залежність агресивності від стилю виховання в сім`ї [Текст] / І. Герасимюк, О. Ігумнова // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Т.1 Вип. 2.-Вип. 2. – С. 110-112.

10.


Гончаренко, Т. Агресивна дитина [Текст] / Т. Гончаренко // Психолог. – 2004. – №5. – С.26-28. – [Дитяча психологія. Психологія молодшого шкільного віку.].

11.


Гулевич, Т. Знущання та агресія у шкільному середовищі [Текст] / Т. Гулевич // Психолог. – 2010. – №40. – С. 8-10.

12.


Деркач, О. Дитяча агресія: шляхи корекції та профілактики [Текст] / О. Деркач // Соціальний педагог. – 2011. – №10. – С. 14-17.

13.


Дідківська, Н.Г. Сприяння своєму зростанню (Матеріали для занять з корекції агресивних тенденцій та негативних емоційних станів) [Текст] / Н. Г. Дідківська // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – №9. – С. 48-53.

14.


Ілляшенко, Т. Дитяча агресія - що це? [Текст] / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2006. – №1. – С. 9-11.

15.


Ісаєнко, О. Агресивна комунікація в парі „мати -дитина" [Текст] / О. Ісаєнко // Соціальна психологія. – 2010. – №3(41). – С. 166-178.

16.
159.9
К15
Кайл, Р. Детская психология: Тайны психики ребёнка [Текст] / Р. Кайл. – 3-е междунар. изд. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 416с. – (Психологическая энциклопедия).

17.


Карєва, М. Рекомендації батькам агресивних дітей [Текст] / М. Карєва // Психолог. – 2012. – №9. – С. 35-37.

18.


Карпинська, Т. Основні методи та прийоми попередження і контролю агресивної поведінки [Текст] / Т. Карпинська // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 104-111.

19.


Клещенко, Е. Агрессия - одна из форм защиты "Я" [Текст] / Е. Клещенко // Химия и жизнь - ХХІ век. – 2006. – №10. – С. 12-15.

20.


Коломієць, О. Агресивність особистості: вроджена і набута (спроба філософського аналізу) [Текст] / О. Коломієць // Вища освіта України. – 2011. – №4. – С. 78-83.

21.


Колосова, С.Л. Особенности дезадаптивных проявлений у детей с агрессивным поведением при переходе от дошкольного возраста к младшему школьному [Текст] / С. Л. Колосова // Вопросы психологии. – 2006. – №6. – С. 24-30.

22.


Колосова, С.Л. Особенности дезадаптации 6-7-летних детей с агрессивным поведением [Текст] / С. Л. Колосова // Вопросы психологии. – 2006. – №2. – С. 50-58.

23.


Котова, Ю. Методи профілактики та корекції агресивної поведінки учнів [Текст] / Ю. Котова // Соціальний педагог. – 2010. – №3. – С. 6-12.

24.
159.9
Л96
Лютова, Е.К.М.Г.Б. (Лютова, Е.К.. Монина Г.Б.) Тренинг эффективного взаимодействия с детьми [Текст] / Е. К. Лютова. – СПб. : Речь, 2001. – 190с.

25.


Мись, В. Агресія: причина та особливості роботи соціального педагога [Текст] / В. Мись // Соціальний педагог. – 2012. – №4. – С. 21-24.

26.


Осадько, О. Пам`ятки щодо подолання дитячих проблем [Текст] / О. Осадько, С. Смольнікова // Психолог. – 2004. – №35. – С.25-28. – [Психологічна допомога.].

27.


Попіль, О. Агресія у школі:чи можна їй запобігти? Блок занять з елементами тренінгу [Текст] / О. Попіль // Соціальний педагог. – 2012. – №12. – С. 27-38.

28.


Рептух, Н.О. Корекція та профілактика становища дитини в сім`ї як спосіб зниження її агресивності [Текст] / Н. О. Рептух // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №8. – С. 37-46.

29.


Токарь, И.Е. Детская агрессия как педагогическая проблема [Текст] / И. Е. Токарь // Социальная педагогика. – 2012. – №2. – С. 97-103. – [Агрессивное поведение как проявление адаптационных нарушений у детей и подростков. Ситуации педагогического риска. Роль педагогических условий в возникновении и закреплении агрессивного поведения.].

30.


Федорченко, Т. Методи корекційної роботи з агресивними дітьми і підлітками [Текст] / Т. Федорченко // Рідна школа. – 2007. – №2. – С. 12-15.

31.


Хомік, В.С. Агресія у різних юнацьких і дитячих когортах: дослідження в українській психології [Текст] / В. С. Хомік // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №7. – С. 1-6.

32.


Шинкарук, -.К.Л. (Шинкарук, - Корзун Л.) Чинники агресивності дітей [Текст] / -. К. Шинкарук // Психолог. – 2009. – №41. – С. 6-9.

33.

http://disser.com.ua/contents/7167.htmlДіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку
34.

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=472235Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Агресія.....”