Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи. Тема : " Формування лідерських якостей в учнів старших класів".
1.


Білик, Н.І. Підготовка лідерів - запорука успіху Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" [Текст] / Н. І. Білик // Екологічний вісник. – 2006. – №6. – С. 22.

2.


Білик, Н.І. Виховання дітей та молоді у "Школах лідера" Полтавщини [Текст] / Н. І. Білик // Екологічний вісник. – 2009. – №1. – С. 24-26.

3.
159.9
В65
Войцихова, А. Виховуємо лідерів [Текст] / А. Войцихова. – К. : Главник, 2007. – 112с. – (Бібліотечка соціального працівника). – [ У посібнику представлена програма спецкурсу «Розвиток комунікативних та організаторських здібностей». Створення програми зумовлено профільністю навчання, сприяння оволодінню учнями початковими вміннями обраної спеціальності, розвиток комунікативних та організаторських здібностей.

].

4.
37
Г12
Гаврилюк, М.В. Феномен лідерства в університетській освіті Англії та Уельсу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / М. В. Гаврилюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 20с.

5.
37
Г12
Гаврилюк, М.В. Феномен лідерства в університетській освіті Англії та Уельсу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук; спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / М. В. Гаврилюк. – Львів : НУЛП, 2012. – 232с.

6.


Зюман, Л. Школа лідерів. Тренінг для лідерів шкільного самоврядування [Текст] / Л. Зюман // Психолог. – 2008. – №7-8. – С. 35-42.

7.


Кончиц, І. Як визначити лідера в дитячому колективі [Текст] / І. Кончиц // Психолог. – 2006. – №20. – С. 8-12.

8.


Лебедева, Н.Н. Гармоничное развитие старшеклассников в социальном проектировании [Текст] / Н. Н. Лебедева // Инновации в образовании. – 2010. – №1. – С. 90-97.

9.


Локошко, Л.А. Як виростити лідера [Текст] / Л. А. Локошко // Виховна робота в школі. – 2008. – №12. – С. 15-25.

10.


Мінецька, І. Чи стануть лідери учнівства лідерами студентського самоврядування? [Текст] / І. Мінецька // Освіта України. – 2005. – №76. – С.5.

11.


Ніколенко, Н.В. Виховання лідерських якостей особистості за допомогою дитячої громадської організації [Текст] / Н. В. Ніколенко // Екологічний вісник. – 2003. – №11-12. – С. 14-16.

12.


Піхуля, С. Прийняття рішень лідерами учнівського самоврядування [Текст] / С. Піхуля // Психолог. – 2012. – №24. – С. 27-29.

13.


Ситникова, Н. Психологія самоствердження особистості старшокласника [Текст] / Н. Ситникова // Психологія і суспільство. – 2008. – №2. – С. 75-104.

14.


Хотенчан, Д. Психологические особенности личностной зрелости старшеклассников [Текст] / Д. Хотенчан // Новий колегіум. – 2012. – №2. – С. 21-22.

15.


Чорна, О.Є. Лідер (авторська програма навчання активу дитячого самоврядування) [Текст] / О. Є. Чорна, Н. В. Калугіна, Т. М. Соколовська // Виховна робота в школі. – 2011. – №10. – С. 20-24.

16.


Ягоднікова, В.В. Виховання лідерів [Текст] / В. В. Ягоднікова // Виховна робота в школі. – 2009. – №10. – С. 2-37.

17.

http://www.dissertation.com.ua/node/665779Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи

18.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Виховна робота зі старшокласниками, виховання лідера.....”
19.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету