Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, надайте будь ласка літературу за темою : "робота соціального педагога з жертвами деструктивних культурних організацій"
1.
37
Б73
Богданова, І.М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343с. – (Бібліотека соціального педагога). 


2.


Богдановський, І. Добродійна діяльність нетрадиційних релігійних рухів як форма їхньої соціальної активності [Текст] / І. Богдановський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №1(661). – С. 73-83.

3.
37
А43
Величко, В. Новітні релігійні культи як деструктивні організації [Текст] / В. Величко, О. М. Гомонюк // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3. Т.2.-Т.2. – С. 26-30.

4.


Грибенко, І. Особливості роботи з віруючими клієнтами [Текст] / І. Грибенко // Соціальний педагог. – 2011. – №1. – С. 51-55.

5.
37
А43
Дрюкова, Л. Релігійний фундаменталізм і радикалізм в ісламі як глобальна проблема сучасного світу [Текст] / Л. Дрюкова, Є. Є. Мручко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.2 Вип.5.-Вип.5. – С. 77-79.

6.
37
П14
Пальчевський, С.С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560с. 


7.
37
С60
Соловей, М.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями [Текст] : навч. посіб. / М. В. Соловей. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 311с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

8.


Талаєва, Ю. Реабілітація жерт культів [Текст] / Ю. Талаєва // Соціальний педагог. – 2009. – №4. – С. 25-33.

9.


Турська, О.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-дозвіллєвої діяльності [Текст] / О. О. Турська, О. О. Бугаєнко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – №12. – С. 21-23.

10.


Харенко, С. Деструктивний вплив контрпереносу у психокорекційній роботі з підлітками [Текст] / С. Харенко // Психологія і суспільство. – 2008. – №2. – С. 172-175.

11.
37
Ш48
Шептенко, П.А. Методика и технология работы социального педагога [Текст] : учеб. пособие / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина под. ред. В.А. Сластенина. – М. : Академия, 2001. – 208с. 


12.

http://www.scorcher.ru/mist/sects/sects.phpДеструктивные тоталитарные секты

13.

http://mirbezsekt.narod.ru/Мир без сект" — Центр помощи жертвам деструктивных культов
14.

http://duhpage.sed.lg.ua/Sekty/01/06.htmОпасные тоталитарные формы религиозных сект: Особенности и признаки наиболее агрессивных современных сект