Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з літературою для курсової роботи з макроекономіки на тему: Стратегія детінізації української економіки. Дякую!

1.
Ангелко, І.В. Світовий досвід обмеження масштабів тіньової економіки та перспективи його застосування в Україні [Текст] / І. В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 193-197.

2.
Анпілогова, Ж.Д. Поняття детінізації відносин у сфері виробництва і реалізації житлово-комунальних послуг та світовий досвід її організації [Текст] / Ж. Д. Анпілогова // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №17. – С. 40-44.

3.
Баклан, О. Деякі питання щодо детінізації економіки та підприємництва [Текст] / О. Баклан // Право України. – 2011. – №6. – С. 175-180.

4.
Варналій, З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості [Текст] / З. Варналій // Банківська справа. – 2007. – №2. – С. 56-66.

5.
Вишинська, Т.Л. Основні тенденції іллегалізації в зовнішній торгівлі України [Текст] / Т. Л. Вишинська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 60-65.

6.
Галицький, О.А. Макроекономічні та мікроекономічні аспекти детінізації економіки [Текст] / О. А. Галицький, Л. О. Пруднікова // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2005. – №12. – С. 103-106.

7.
Дяченко, Я.Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень [Текст] / Я. Я. Дяченко // Фінанси України. – 2009. – №5. – С.31-40. – [Антикорупційна політика].

8.
Засанська, О.В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 28-34.

9.
Звєрькова, Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" [Текст] / Н. Звєрькова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №1. – С. 92-96.

10.
Лісовий, А.В. Заміна прямого оподаткування непрямим як спосіб детінізації економіки [Текст] / А. В. Лісовий, С. В. Кирпа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 297-300.

11.
Мазур, І. Фінансова глобалізація як один з основних чинників тінізації світового господарства [Текст] / І. Мазур // Вища школа. – 2008. – №2. – С. 34-45.

12. 339
М23 Мандибура, В.О. Тіньова економіка як об`єкт системного дослідження [Електронний ресурс] / В. О. Мандибура. – 74с.

13.
Нестерова, І. Щодо проблем формування дієвої програми детінізації відносин у сфері туристичного бізнесу України [Текст] / І. Нестерова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №3. – С. 139-141.

14.
Олейнікова, Л.Г. Інноваційний розвиток як мотив детінізації економіки [Текст] / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2011. – №3. – С. 35-41.

15.
ПетренкоЛ, А. Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні [Текст] / ПетренкоЛ, А. Бєгун, С. Третяк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №5-6. – С. 65-69.

16.
Поплевічева, Н. Офшорні тіньові потоки у контексті державної політики детенізації економіки [Текст] / Н. Поплевічева // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 114-118.

17.
Поплевічева, Н.Г. Роль держави у зниженні ризиків тінізації бюджетних фінансових ресурсів [Текст] / Н. Г. Поплевічева // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 129-133.

18. 34
П58 Попович, В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Попович. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 546с.

19. 338.2
П71 Предборський, В.А. Детінізація економіки [Текст] : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614с.


20.
Ревякін, О.О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності [Текст] / О. О. Ревякін // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 168-174.

21.
Скрипник, А. Функція корисності, ймовірність аудиту та ступінь добровільності сплати податків [Текст] / А. Скрипник // Світ фінансів. – 2006. – №3(8). – С. 148-156. – [Сучасний підхід у вирішенні питань детінізації економіки, що базується на використанні функції корисності платника податків].

22.
Фрадинський, О.А. Ефективність протидії процесам тінізації економіки України в контексті аналізу результатів діяльності органів державного і фінансового контролю [Текст] / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 214-218.

23.
Фрадинський, О.А. Податкові важелі детінізації економіки України [Текст] / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 69-72.

24.
Шарікова, О. Економічні наслідки тінізації економічної системи [Текст] / О. Шарікова // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №1. – С. 3-6.

25.
Шарікова, О.В. Податкова компонента державної політики детінізації [Текст] / О. В. Шарікова // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 62-65.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Детінізація економіки”

http://old.niss.gov.ua/Evrointeg/Prez1/roz7.htm Стратегія детінізації української економіки

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_2/150.pdfДетінізація економіки та легалізація капіталу в Україні

http://pidruchniki.ws/10560412/ekonomika/napryami_realizatsiyi_zahodiv_detinizatsiyi_ekonomiki Напрями реалізації заходів детінізації економіки

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vznu/eco/2008_1/2008-26-06/kolob.pdf Особливості детінізації економіки на сучасному етапі