Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Добопоможіть будь ласка з літературою для написання курсової роботи з макроекономіки на тему "Офшорні компанії в сучасному бізнесі".Обов`язково мають бути економічні журнали.
> Щиросердечно дякую!

1. 658.5.012.32
В49 Виноградський, М.Д. Менеджмент в організації [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 3-є вид., випр. – К. : Кондор, 2007. – 598с.

2.
Заблоцький, А.В. Конкурентні переваги України на світовому ринку офшорингових послуг [Текст] / А. В. Заблоцький // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.89. – С. 45-47.

3.
Загородній, А. Офшорні компанії та міжнародне податкове планування [Текст] / А. Загородній, А. Єлісєєв // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.2. – С.132-134.

4. Лакіза, В. В. Фінансові механізми офшору [Текст] / В. В. Лакіза, А. П. Ілечко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2011. - №16 (706). - С. 100-106.

5.
Манжос, О. Деньги по оффшорам считают [Текст] / О. Манжос // Компаньон. – 2006. – №26. – С. 65-68. – [Практика использования оффшорных компаний для решения задач отечественного бизнеса].

6.
Настина, Е. В Канаду за оптимизацией [Текст] / Е. Настина // Компаньон. – 2003. – №17-18. – С. 40-41. – [Рынок оффшорных услуг. Регистрация канадских экстрапровинциальниых корпораций].

7. Офшорный бизнес в мировой экономике [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2009. – №4. – С. 27-35.

8.
Пешко, А.В. Офшорний бізнес як складова світової економіки [Текст] / А. В. Пешко // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 233-236.

9.
Поляков, А. Бизнес на дистанционном управлении [Текст] / А. Поляков // Компаньон. – 2006. – №20. – С. 52-55. – [Построение зарубежной структуры оффшорной компании].

10.
Семашев, В. Кому и для чего нужны оффшорные компании [Текст] / В. Семашев // Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №1. – С. 47-51.

11.
Сулік, Н. Офшорний фінансовий сектор: тенденції розвитку та вплив міжнародного співтовариства [Текст] / Н. Сулік // Вісник Національного банку України. – 2005. – №5. – С. 56-61.

12.
Терещенко, А. Какие функции выполняют оффшорные компании? [Текст] / А. Терещенко // Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №1. – С. 52-56.

13. 334.7
У52 Уманців, Ю.М. Офшорне підприємництво у сучасній економіці [Текст] : монографія / Ю. М. Уманців, Ю. А. Швед. – К. : Атіка, 2004. – 144с.

14.
Хейфец, Б. Роль офшоров в глобальной экономике [Текст] / Б. Хейфец // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №11. – С. 69-76.

15.
Чирич, О. Транснаціональні та офшорні компанії [Текст] / О. Чирич // Право України. – 2009. – №4. – С.123-131.

16. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2010_4/NV-2010-V4_11.pdf
Н. О. Рязанова Офшорний бізнес в аспекті сучасної економіки

17. http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68757.doc.htm
Кулінічев П. К., Безручко О. О. ОФШОРНІ КОМПАНІЇ В СУЧАСНІЙ ДІЛОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

18. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_27/Stati/4PDF.pdf
Приварникова І.Ю., ГаляенкоА.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОФШОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “офшорні зони”.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університетуРадимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)