Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!! Допоможіть з літературою до теми курсової роботи: Проблеми злиття та поглинання компаній в умовах глобалізації. Макроекономіка.

Дякую!!!!1.
Андрущенко, І. Альянс компанії через механізм злиття і поглинання як основна форма їх інтеграції [Текст] / І. Андрущенко // Право України. – 2011. – №7. – С. 175-181.

2.
Андрущенко, І. Імплікація злиття і поглинання компаній в Україні [Текст] / І. Андрущенко // Право України. – 2011. – №4. – С.177-183.

3. Андрущенко, І. Складові процесу злиття і поглинання підприємств в Україні [Текст] / І. Андрущенко // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 137-141.

4. Анісімов, А.Є. Стратегія здійснення злиттів і поглинань на сучасному етапі [Текст] / А. Є. Анісімов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.77-79.

5.
Бондаренко, М.І. Динаміка та тенденції злиття і поглинання компаній на світовому ринку і в Україні [Текст] / М. І. Бондаренко, М. С. Бабич, О. С. Цицвира // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 77-81.

6.
Бурибаев, Н. Экономическая природа и типология процессов слияния и поглощения в корпоративном секторе [Текст] / Н. Бурибаев // Экономические стратегии. – 2006. – №8. – С. 188-190.

7.
Гвардин, С. Финансирование сделок слияния и поглощения [Текст] / С. Гвардин // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №8. – С. 39-47.

8. Гончарова, О.М. Злиття та поглинання як спосіб інтеграції суб`єктів господарювання [Текст] / О. М. Гончарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 60-64.

9.
Диха, М.В. Надходження прямих іноземних інвестицій через злиття і поглинання компаній в умовах глобалізаціїї [Текст] / М. В. Диха // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 294-298.

10.
Жулего, В. Моделирование слияния и поглащения компаний. Несколько гипотез [Текст] / В. Жулего // Экономические стратегии. – 2008. – №8. – С. 132-140.

11.
Ивашковская, И. Слияния и поглащения: ловушки роста [Текст] / И. Ивашковская // Управление компанией ( рос.)Управление компанией (рос.изд.). – 2004. – №7. – С. 26-29. – [Анализ слияний и поглащений компаний].

12.
Кириченко, О.А. Деякі аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки [Текст] / О. А. Кириченко, Е. В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 45-56.

13.
Ковалев, Д. Синергия слияния [Текст] / Д. Ковалев // Компаньон. – 2005. – №38. – С. 42-45. – [Мировой и украинский опыт сделок по слиянию и поглащению].

14. Коломієць-Людвіг, Є. Правові наслідки злиття та поглинання [Текст] / Є. Коломієць-Людвіг // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №7. – С. 81-84.

15. Коломійцева, О.В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств [Текст] / О. В. Коломійцева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 142-149.

16.
Лавриненко, И. Вместе и навсегда [Текст] / И. Лавриненко // Компаньон. – 2007. – №13. – С. 52-55. – [Причины неудачных результатов слияния компаний].

17. Македон, В. Класифікація процесів корпоративних злиттів і поглинань [Текст] / В. Македон // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 124-128.

18.
Македон, В.В. Особливості розроблення стратегії злиття або поглинання компаній [Текст] / В. В. Македон // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 102-113.

19.
Нестеренко, Э.М. Слияния и поглощения транснациональных корпораций как инструмент трансформации мирового рынка капитала [Текст] / Э. М. Нестеренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 239-243.

20.
Плиева, Ю. Парадоксы слияний и поглощений [Текст] / Ю. Плиева // Управление компанией(укр.изд.). – 2005. – №5. – С. 41-45. – [Необходимость объективной оценки позиций компаниями при сделках слияния или поглощения, чтобы понять реальную расстановку сил].

21. Радова, Н.В. Злиття та поглинання: порівняльна характеристика вітчизняних та світових наглядових вимог [Текст] / Н. В. Радова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №22. – С. 70-74.

22.
Роль, Ю. Злиття та поглинання компаній як засіб корпоративної консалідації українського бізнесу [Текст] / Ю. Роль, А. Савушик // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 122-125.

23.
Семенченко, Н.В. Аналіз інтеграційних процесів компанії після процедури злиття [Текст] / Н. В. Семенченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 20-23.

24.
Тарнавский, В. Из двух вариантов выбирайте третий [Текст] / В. Тарнавский // Управление компанией (укр.изд.). – 2005. – №9. – С. 88-96. – [Пример международного слияния двух компаний].

25. Томарева, В.В. Теоретичні аспекти впливу транскордонного злиття і поглинання на економічний розвиток [Текст] / В. В. Томарева // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №8. – С. 26-30.

26.
Уманців, Ю. Злиття та поглинання компаній у контексті фінансово-економічної кризи [Текст] / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2011. – №3. – С. 48-55.

27. Чурило, П. Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні [Текст] / П. Чурило // Економіка та держава. - 2009. - №12. - С. 62-66.

28. Шабліна, Я. В. Злиття і поглинання в Україні [Текст] / Я. В. Шабліна, Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - №1. - С. 120-128.

29.
Этокова, Е. Слияния и поглощения снова в моде [Текст] / Е. Этокова // Компаньон. – 2005. – №50. – С. 62-66.

30. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ape/2009_2/45-56.pdf
О.А. Кириченко, Е.В. Ваганова
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ
У СВІТЛІ ПОБУДОВИ НОВОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІКИ

31. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tppe/2012_27_1/Zb27_1_34.pdf

О.М. Гончарова. Ринок злиттів та поглинань в сучасних умовах

32. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2011_714/17.pdf
В.В. Македон
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ ЗЛИТТЯ
АБО ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «злиття підприємств», “транскордонні злиття і поглинання”, «поглинання».