Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Територіальна організація продуктивних сил.

1. 911.3
Р64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред.: В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 7-ме вид., випр. – К. : Знання, 2005. – 350с. – (Вища освіта XXI століття).

2. 911.3
Р32 Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України [Текст] : зб. наук. праць каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільського державного екон. ун-ту. Вип. 10. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 242с.

3. 911.3
Р32 Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України [Текст] : зб. наук. праць каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільського держ. екон. ун-ту. Вип. 11. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 144с.

4. 911.3
Р64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред.: В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 7-ме вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта XXI століття).

5.
Жарова, Л. Структурно-динамічна теорія розміщення продуктивних сил: теоретико-методологічні підходи до формування [Текст] / Л. Жарова // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 18-22.

6. 911.3
З-12 Заблоцький, Б.В. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б. В. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2003. – 368с. – (Альма Матер).

7. 911.3
К15 Каїра, З.С. Розміщення виробничих сил: стратегія та практика [Текст] : навч. посіб. / З. С. Каїра, А. І. Омелянчук, О. С. Поважний. – Донецьк : "Альфа-прес", 2006. –

8. 911.3
К49 Клиновий, Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа за наук. ред. Л.Г. Чернюк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 728с. – [Рекомендовано МОН України].

9.
Литвин, Ю.О. Соціально-теріторіальна структура розвитку регіону [Текст] / Ю. О. Литвин // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №13. – С. 97-99.

10. 332
Л67 Лишиленко, В.І. Регіональна економіка [Текст] : підручник / В. І. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 384с. –

11. 332
М89 Музиченко-Козловська, О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / О. В. Музиченко-Козловська. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 263с

12. 911.3
Н60 Нижник, В.М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Нижник. – 2-ге вид. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 321с.

13. 911.3
Н60 Нижник, В.М. Розміщення продуктивних сил України [Текст] : конспект лекцій / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 94с.

14. 332
С13 Савченко, В.Ф. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Савченко. – К. : Кондор, 2012. – 339с

15. 332
С33 Сєрікова, Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях [Текст] : навч.-практ. посіб. / Т. М. Сєрікова, Н. К. Гіковата, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 176с.

16. 911.3
Х30 Хвесик, М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2005. – 344с.

17. 332
Ш37 Шевчук, Л.Т. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319с.

18.
Яскал, І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні [Текст] / І. В. Яскал // Регіональна економіка. – 2011. – №2. – С. 34-43.