Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Потрібна література на теми:
> "Планування та контроль витрат підприємства" та "Управління витратами".
> Дякую!Планування та контроль витрат підприємства


1.
Багдасарян, О. Система контролю за витратаи виробництва в сучасних умовах [Текст] / О. Багдасарян // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 257-261.

2.
Боднарюк, І.Л. Економічно обґрунтоване планування операційних витрат торговельних підприємств [Текст] / І. Л. Боднарюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 13-17.

3. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с.

4. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

5.
Дерій, В. Поняття і значення економічного контролю для мінізації витрат та максимізації доходів підприємств [Текст] / В. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №2. – С. 48-56.

6.
Іванов, Ю. Планування витрат підприємства з ПДВ [Текст] / Ю. Іванов, О. Іващенко // Бухгалтерія. – 2008. – №19. – С. 59-62. – [Податкове планування].

7. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – К. : ЦНЛ, 2006. – 472с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с. –

9. 658.7/.8
І-23 Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с.

10.
Кузьмін, О.Є. Методичні положення щодо контролювання та регулювання витрат підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Економіка і прогнозування. – 2005. – №1. – С.134-144.

11.
Лищенко, О. Планування та прогнозування витрат на підприємствах металургійної галузі [Текст] / О. Лищенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №2. – С. 121-124.

12. 330.341.1
Л69 Логачова, Л.М. Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 208с.

13. 658.14/.17
Л84 Лук`янова, В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, О. В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224с. – [Існує електронна копія].

14.
Найдьонов, О. Контроль і регулювання витрат на підприємстві [Текст] / О. Найдьонов, І. Мережко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 238-241.

15. 330.341.1
Н78 Ноздріна, Л.В. Управління проектами [Текст] : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. – К. : ЦУЛ, 2010. – 432с.

16. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

17.
Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 30-34.

18.
Прус, Н.В. Можливості застосування багатокритеріальної оптимізації при плануванні витрат промислового підприємства [Текст] / Н. В. Прус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 219-222.

19. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, А. І. Шваб. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2005. – 312с. – (Вища освіта в Україні).

20. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с.

21. 658.14/.17
У67 Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Данилюк, В. Савич, В. Орлова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2006. – 320с.

22. 658
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656с.

23.
Череп, А.В. Розробка методики оперативного планування витрат діяльності підприємства [Текст] / А. В. Череп // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 45-54.

24.
Шевчук, Л.П. Особливості контролю витрат сільськогосподарського підприємства [Текст] / Л. П. Шевчук, Н. А. Овчарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 115-118.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «планування витрат», «контроль за витратами»Управління витратами

Кількість документів за вашим запитом в електронному каталозі бібліотеки нараховує 260. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «управління витратами», “ управління витратами на підприємстві”


1.
Адаменко, Т.М. Управління затратами підприємства: розуміння з позиції процесного підходу [Текст] / Т. М. Адаменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 198-202. –

2.
Андрухова, О.О. Удосконалення процесу управління витратами підприємства [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 78-81.

3. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с. –

4. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. –

5.
Власюк, Г. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 76-79.

6. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

7.
Загнітко, І.В. Управління витратами на підприємстві: методи калькулювання [Текст] / І. В. Загнітко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 212-215.

8. 658.7/.8
І-23 Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

9.
Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Удосконалення управління витратами підприємства [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук, О. М. Щур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 94-97.

10.
Кальєніна, Н. Формування системи управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Кальєніна // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 134-136.

11. 338(477)
П78 Качановецька, О. Вдосконалення системи управління витратами [Текст] / О. Качановецька, М. Диха // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 155-157.

12.
Криворучко, А.С. Комплексна оцінка управління витратами на персонал [Текст] / А. С. Криворучко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 185-189. –

13.
Литвин, О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / О. О. Литвин // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 159-166.

14.
Лук`янова, В.В. Використання систем управління витратами на підприємствах [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 39-45.

15.
Лучанінова, Г.С. Синтез концепції управління витратами як механізм сталого розвитку вітчизняних підприємств [Текст] / Г. С. Лучанінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 99-102.

16.
Назарчук, Т. Структура ефективної системи управління витратами промислових підприємств [Текст] / Т. Назарчук // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С. 50-57.

17.
Попівняк, Ю.М. Коефіцієнти оцінки фінансового механізму управління витратами підприємства [Текст] / Ю. М. Попівняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 44-47.

18.
Проданчук, М. Стратегічний аналіз витрат як основа прийняття оптимальних управлінських рішень [Текст] / М. Проданчук // Економіка АПК. – 2012. – №11. – С. 56-63.

19.
Сталинская, Е.В. Концепция стратегического управления издержками [Текст] / Е. В. Сталинская, А. С. Волочко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 113-118.

20.
Шевчук, О. Еволюція наукових підходів до управління витратами [Текст] / О. Шевчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №3. – С. 77-84.


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету