Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!
> Допоможіть будь ласка із літературою для написання курсової роботи із макроекономіки на тему:"Тіньова економіка: причини виникнення та шляхи подолання".1. 336.7
А80 Аржевітін, С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України [Текст] : монографія / С. М. Аржевітін. – К. : Майстерня книги, 2010. – 384с. –

2.
Ванькович, Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки [Текст] / Ю. М. Ванькович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 450-456.

3.
Головченко, О.М. Причини формування тіньових економічних інститутів у сучасній економіці [Текст] / О. М. Головченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 22-27.

4. 338(4/.9)
З-12 Заблоцький, Б.Ф. Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 428с. – (Вища освтіта в Україні).

5.
Звєрькова, Н. Деякі питання визначення понять "тіньова економіка", "детінізація економіки" та "протидія тіньовій економіці" [Текст] / Н. Звєрькова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №1. – С. 92-96.

6.
Зуєва, Л.С. Подолання тіньової економіки -нагальна проблема суспільства України [Текст] / Л. С. Зуєва, О. Драган // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №7. – С. 26-28.

7.
Корецька, С.О. "Тіньова" економіка: наслідки та методи подолання [Текст] / С. О. Корецька // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №20. – С. 15-18.

8. 34(477)
К78 Кравчук, С.Й. Економічна злочинність в Україні [Текст] : курс лекцій; навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 282с.

9.
Левшук, А. Тіньова економіка: ретроспективний аналіз [Текст] / А. Левшук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 98-103.

10. 336
А43 Мазуренко, О.А. Тіньова економіка України. (Теоретичні аспекти дослідження) [Текст] / О. А. Мазуренко, О. А. Фрадинський // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 58-61.

11. 339
М23 Мандибура, В.О. Тіньова економіка як об`єкт системного дослідження [Електронний ресурс] / В. О. Мандибура. – 74с.

12.
Нікопоу, X. Тіньова економіка на різних етапах розвитку [Текст] / X. Нікопоу, М. Ш. Хабібулла // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 409-418.

13.
Предборський, В. До питання про сутність тіньової економіки [Текст] / В. Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №12. – С. 111-115.

14. 338.2
П71 Предборський, В.А. Детінізація економіки [Текст] : монографія / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 614с.

].

15.
Приварникова, І. Тіньова економіка України: причини, обсяги та шляхи їх зменшення [Текст] / І. Приварникова, К. Степанюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 163-167.

16. 336
С91 Сучасні підходи, методи та моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти [Текст] : монографія / за ред. О.І. Барановського, І.М. Михайловської. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 495с. – [Існує електронна копія]. –

17.
Усатюк, О. Тіньова економіка в Україні [Текст] / О. Усатюк // Контроль. – 2008. – №6. – С. 75-93.

18.
Харазішвілі, Ю. Тіньова економіка України у розрізі основних видів діяльності [Текст] / Ю. Харазішвілі // Статистика України. – 2006. – №4. – С. 38-45.

19.
Шапуров, О. Економічні аспекти тіньової економіки [Текст] / О. Шапуров // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 27-28.

20.
Шепеленко, О. Тіньова економіка та її легалізація в Україні [Текст] / О. Шепеленко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №4. – С. 108-115.

21.
Шумська, С.С. Тіньова економіка: світова практика та розрахунки по Україні [Текст] / С. С. Шумська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 168-174.


Кількість документів за вашим запитом в електронному каталозі бібліотеки нараховує 192 джерела. Радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “тіньова економіка”. Додатково переглянути підручники з макроекономіки та основ економічної теорії.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету.