Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня.Допоможіть будь-ласка з літературою до курсової роботи з макроекономіки на тему"Сучасні тенденції розвитку міжнародного світового бізнесу"

1. 339.92
Е45 Економічна безпека в міжнародному бізнесі [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / уклад. О.Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 37с.

2.
Баранов, Р.А. Основні тенденції міжнародного бізнесу [Текст] / Р. А. Баранов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 198-203.

3.
Бережна, Г. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі [Текст] / Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 67-72.

4.
Бережна, Г.В. Особливості міжнародного бізнесу в Китаї: перспективи для українських компаній [Текст] / Г. В. Бережна // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 16-20.

5.
Бех, К. Роль міжнародних інтеграційних об`єднань у сучасному міжнародному бізнесі [Текст] / К. Бех // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 70-72.

6.
Богуславська, О. Особливості стратегій розвитку компанії у міжнародному бізнесі [Текст] / О. Богуславська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 195-197.

7. 339.137
В19 Васильківський, Д.М. Конкуренція в міжнародному бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 83с.

8.
Вишняк, Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи [Текст] / Л. Вишняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 78-79.

9.
Горняк, О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) [Текст] / О. Горняк, Д. Чуньбу // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 24-28.

10. 334
Г93 Гужва, В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва, А. Г. Постєвой. – К. : КНЕУ, 2002. – 458с.

11.
Дзюба, П. Україна в міжнародному інвестиційному бізнесі: місце в глобальних портфельних потоках [Текст] / П. Дзюба // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 53-57.

12.
Карп, О. Місце і значення науково-технічного прогресу у розвитку сучасного міжнародного бізнесу [Текст] / О. Карп // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 109-110.

13.
Кокоріна, В. Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / В. Кокоріна // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 67-73.

14. 339.94
М14 Майєр, Д. (Майєр, Дж.) Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці [Текст] = The international environment of business. Competition and Governance in the Global Economy / Д. Майєр, Д. Олесневич пер. з англ. – К. : Либідь, 2002. – 703с.


15.
Радченко, В. Інтеграція й глобалізація як основні тенденції розвитку міжнародного бізнесу [Текст] / В. Радченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.65. – С. 45-46.

16. 001
Н34 Радченко, О.А. Форми інтеграції науки та бізнесу: міжнародний досвід і національні перспективи [Текст] / О. А. Радченко // Наука и образование. – 2010. – С. 5-8.

17. 339.92
Р59 Рогач, О. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій [Текст] : підручник / О. Рогач. – К. : Либідь, 2005. – 720с.

18.
Савельєв, Є.В. Розвиток спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу [Текст] / Є. В. Савельєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 55-58.

19.
Хитра, О. Синергетичні принципи функціонування мережевих структур у міжнародному бізнесі [Текст] / О. Хитра // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 256-268.

20.
Циганов, С. Інституційне забезпечення розвитку міжнародного банківського бізнесу в Україні [Текст] / С. Циганов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 245-250.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародний бізнес”

http://www.vuzlib.org/mm_l_A/1.htm МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

http://libfree.com/161938166_menedzhmentsutnist_mizhnarodnogo_biznesu_yogo_harakteristika.html Сутність міжнародного бізнесу та його характеристика

http://www.vuzlib.org/mm_kneu/1.htm Глобалізація як основа міжнародного бізнесу.