Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! допоможіть будь-ласка з літературою до курсової з макроекономіки, питання: економічна система України в 2008-1012 роках (бажано журнали)

1.
339.92
І-73 Інтеграція України в європейські правові, політичні та економічні системи [Текст] : монографія / за ред. Л.В. Губерського. – К. : ВПЦ Київський університет, 2007. – 319с.

2.
Кір`ян, Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему [Текст] / Т. Кір`ян // Україна: аспекти праці. – 2008. – №5. – С. 3-11.

3.
Клімова, О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України [Текст] / О. І. Клімова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 111-117.

4.
Князев, Н. Наслідки системної кризи очима науковців (Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічні та демографічні наслідки системної кризи в Україні та шляхи їх подолання» [Текст] / Н. Князев // Вісник НАН України. – 2011. – №1. – С. 41-46.

5.
Ковалевська, А.В. Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації [Текст] / А. В. Ковалевська, Р. В. Петрова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 30-33.

6.
Лук`янова, В.В. Різні аспекти оцінки мезоризиків економічної системи України [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 76-83.

7.
Роль держави в умовах трансформації правової економічної та соціальної систем в Україні на сучасному етапі [Текст] / І. Луцький, А. Луцький, М. Луцький, О. Каленюк // Економіка та держава. – 2008. – №3. – С. 47-48.

8.
Мариненко, Н.Ю. Стратегія створення економічної системи України [Текст] / Н. Ю. Мариненко, Г. В. Ціх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 39-43. – [Подано характеристику основних моделей розвиненого ринкового господарства. Проведено порівняльний аналіз економічних систем провідних країн світу. Сформульовано необхідність створення стабільної ринкової економіки України, ґрунтуючись на досвіді високорозвинених держав.].

9.
Реутов, В.Є. Інноваційний розвиток регіональної економічної системи України в глобалізаційних умовах [Текст] / В. Є. Реутов, О. С. Горда // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 4-8.

10. http://ukrmap.su/uk-g9/909.html

11. http://economist.lacruax.com/perexidna-ekonomichna-sistema-ukra-d1-97ni/

12. http://www.lnu.edu.ua/faculty/intrel/kmev/library/ModernEconSystems.htm

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ економічні системи =економічні інститути”

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека» - Назва документу (містить текст) «макроекономіка»