Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: "Аналіз трудових статей витрат в контексті соціальної безпеки держави"


1. 65.012
А65 Андрєєва, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 658
В27 Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с.

3. 658
Д13 Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

4. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 344с.

5. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.

6. Куліков, Г.Т. Про підвищення частки заробітної плати в загальних витратах на виробництво продукції промисловості [Текст] / Г. Т. Куліков // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 93-100.

7. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Затверджено МОН України].

8.
Мороз, Л.І. Теоретичні та прикладні аспекти управління прямими матеріальними і трудовими витратами підприємств [Текст] / Л. І. Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 212-218.

9.
Мортіков, В. Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері [Текст] / В. Мортіков // Україна: аспекти праці. – 2011. – №3. – С. 40-46.

10. 331.108
О-17 Облік, аналіз і аудит персоналу [Текст] : навч. посіб. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260с.

11. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

12. 65.012
П80 Прокопенко, І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 430с.

13. Ревенко, А. Заробітна плата в операційних витратах підприємств [Текст] / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №7. – С. 7-14.

14.
Тагильцева, Е. Затраты по оплате труда при введении на предприятии управленческого учета [Текст] / Е. Тагильцева // Управление персоналом. – 2007. – №17. – С. 50-53. – [Россия].

15. 658
У67 Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. В. Нікітченко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 304с.

16. 658
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Витрати підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656с.

17. 65.012
Ш95 Шубіна, С.В. Економічний аналіз [Текст] : практикум / С. В. Шубіна, Ж. І. Торяник. – К. : Знання, 2007. – 230с. – (Вища освіта ХХI століття).

18. http://www.intraeconomicanalysis.com/analiz-trudovyh-zatrat.html
Аналіз трудових витрат

19. http://books.br.com.ua/29586
Аналіз прямих трудових витрат


На жаль, більш детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “аналіз витрат”, «аналіз витрат підприємств».