Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Підкажіть будь ласка літературу пов`язану з: "Сучасними тенденціями транскордонного співробітництва".
>

1.
Антоненко, О. Роль транскордонного співробітництва у європейській інтеграції України [Текст] / О. Антоненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.64. – С. 53-54.

2. 339.92
А86 Артьомов, І.В. Транскордонне співробітниицтво в євроінтеграційній стратегії України [Текст] : монографія / І. В. Артьомов. – Ужгород : Ліра, 2009. – 520с. – (Євроінтеграція: Український вимір ; Вип.13).

3.
Бездєнєжна, М. Поняття транскордонного та прикордонного співробітництва [Текст] / М. Бездєнєжна // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.74. – С. 73-74.

4.
Будкін, В. Сутнісні характеристики та форми транскордонного економічного співробітництва [Текст] / В. Будкін // Економіка України. – 2008. – №12. – С. 52-63.

5.
Гоблик, В. Транскордонне співробітництво: поступ до євроінтеграції [Текст] / В. Гоблик, Н. Носа // Україна - НАТО. – 2006. – №1 (11). – С. 51-59.

6.
Гребельник, О.П. Принципи, функції та чинники формування транскордонного співробітництва в умовах розширеного ЄС [Текст] / О. П. Гребельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 14-19.

7.
Грузд, М.В. Особливості формування регіональної політики транскордонного співробітництва в умовах інтеграції [Текст] / М. В. Грузд // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 32-34.

8.
Журба, І.Є. Економічна природа транскордонного співробітництва [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 36-42.

9.
Журба, І.Є. Методологічні принципи трансформації економічних систем транскордонного співробітництва [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 172-178.

10. 378
А43 Журба, І.Є. Наукові засади транскордонного співробітництва та закономірності державної фінансової підтримки [Текст] / І. Є. Журба // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 67-74.

11.
Журба, І.Є. Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин [Текст] / І. Є. Журба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 80-89.

12. 339.9
Ж91 Журба, І.Є. Транскордонне співробітництво країн Центральної та Східної Європи в умовах розширеного ЄС (питання теорії та практики) [Текст] : монографія / І. Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 311с.

13.
Мировим, Т. Транскордонне співробітництво у рамках трикутника Україна-Польща-Білорусь: сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] / Т. Мировим // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.95. – С. 48-50.

14.
Мікула, Н. Розвиток нових форм транскордонного співробітництва [Текст] / Н. Мікула, Є. Матвєєв // Економіст. – 2011. – №5. – С. 20-23.

15.
Мікула, Н.А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (Основні положення проекту) [Текст] / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 7-19.

16.
Сухенко, В.В. Питання транскордонного співробітництва у регіональній політиці Європейського Союзу: теоретичний аспект [Текст] / В. В. Сухенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №22. – С. 78-80.

17. 327
Т65 Транскордонне співробітництво як альтернатива новій "залізній завісі " та конфліктам [Текст] : комплексне дослідження (українською, російською та англійською мовами). – Ужгород : Карпати, 2007. – 240с.

18.
Черкашина, О. Транскордонне співробітництво-важлива складова сучасної освіти [Текст] / О. Черкашина // Рідна школа. – 2009. – №2-3. – С.58-59.

19.
Чучка, І.М. Транскордонне співробітництво в контексті економічної безпеки України [Текст] / І. М. Чучка, Р. І. Молдавчук // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 92-98.

20.
Школа, І. Розвиток єврорегіонів як форма транскордонного співробітництва [Текст] / І. Школа // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 77-84.

21. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про транскордонне співробітництво
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “транскордонне співробітництво” нараховує 96 документів.