Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Формування та управління товарним асортиментом.

1.
Балакирев, С.В. Категорийный менеджмент в качестве современного подхода к управлению товарным ассортиментом [Текст] / С. В. Балакирев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – №5. – С. 3-11.

2.
Бичікова, Л.А. Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств [Текст] / Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 70-72.

3.
Бычкова, А.Н. Метод классификаций в ассортиментной политике [Текст] / А. Н. Бычкова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №1. – С. 38-41.

4.
Войцеховский, О. Управление ассортиментом по категорийному принципу [Текст] / О. Войцеховский // Маркетинг и реклама. – 2001. – №3. – С.17-20. – [Маркетинговая деятельность.].

5.
Гаркавенко, С. Формування асортименту підприємства в умовах монополістичної конкуренції [Текст] / С. Гаркавенко, Г. Михайлик // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 83-88.

6. 339.138
З-53 Земляков, І.С. Основи маркетингу [Текст] : навч. посіб. / І. С. Земляков, І. Б. Рижий, В. І. Савич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 352с. –

7.
Кравчук, Г. Шляхи вдосконалення методів формування товарного асортименту [Текст] / Г. Кравчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №5. – С. 7-10.

8.
Малашенко, И. Особый подход к управлению ассортиментом [Текст] / И. Малашенко // Новый маркетинг. – 2002. – №3. – С. 47-53.

9. 339.3
О-64 Організація торгівлі [Текст] : підручник / В. В. Апопій, І. П. Міщук, В. М. Ребицький [та ін.] за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632с.

10.
Пономарьова, Ю. Категорійні засади формування асортиментної політики торговельного підприємства [Текст] / Ю. Пономарьова, О. Кіруца // Маркетинг и реклама. – 2005. – №11. – С. 30-37.

11. 339.3
П77 Притиченко, Т.І. Комерційна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Притиченко, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 320с.

12.
Пшеслінський, Д. Формування асортиментної політики в магазинах продовольчої торгівлі [Текст] / Д. Пшеслінський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 72-80.

13. 336
Р98 Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер).

14.
Рясних, Є.Г. Управління формуванням асортиментної політики машинобудівного підприємства на сучасних засадах [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 170-174.

15.
Соловйов, І. Товарна політика виноробних підприємств: управління асортиментом [Текст] / І. Соловйов, О. Петрухно // Маркетинг в Україні. – 2006. – №1. – С. 44-49.

16.
Соловйов, І.А. Асортиментна політика підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. А. Соловйов, А. В. Самчук, І. В. Цимбалюк // Маркетинг в Україні. – 2004. – №2. – С. 17-20.

17.
Степанюк, Н.С. Фактори, що впливають на процес управління асортиментом торговельного підприємства [Текст] / Н. С. Степанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 121-123.

18. 339.3
Т45 Титаренко, Л.Д. Теоретичні основи товарознавства [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Титаренко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 227с. –

19. 339.3
Т50 Товарознавство (виробнича сфера) [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 400с. – (Вища освіта в Україні).

20. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

21.
Яновский, А. Управление ассортиментом продукции предприятия [Текст] / А. Яновский // Мир техники и технологий. – 2003. – №8. – С.58-59.

22. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_4/210_Zlu.pdf
Л.А. Злупко, Х.Ю. Дида; І.С. Білан; О.-М.М. Косяченко –
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ – ЗАСІБ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ


23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Vsnau/2011_1/45Khaminich.pdf
С.Ю. Хамініч, Г.В. Петриченко1
ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “асортимент товарів”