Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Асортиментна політика.


1.
Бичікова, Л.А. Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств [Текст] / Л. А. Бичікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 70-72.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_4/070-072.pdf

2.
Зубко, Т. Обгрунтування асортиментної політики підприємства за допомогою засобів теорії нечіткої логіки [Текст] / Т. Зубко, С. Бєляєва // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №6. – С. 166-170.

3. 339.138
К21 Кардаш, В.Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124с.

4.
Мазепа, Т.С. Формування асортиментної політики підприємств торгівлі: зміст і основні підходи [Текст] / Т. С. Мазепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 73-79.

5.
Нестер, Ю.А. Формування асортиментної політики сучасного промислового підприємства [Текст] / Ю. А. Нестер // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 72-76. – [Стаття присвячена дослідженням формування асортиментної політики в сучасних складних умовах перехідної економіки України.].

6. 339.138
П12 Павленко, А.Ф. Маркетинг [Електронний ресурс] : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246с.

7. 339.3
Т50 Товарознавство (виробнича сфера) [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 400с.

8.
Пшеслінський, Д. Формування асортиментної політики в магазинах продовольчої торгівлі [Текст] / Д. Пшеслінський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №2. – С. 72-80.

9.
Рясних, Є.Г. Управління формуванням асортиментної політики машбудівного підприємства на сучасних засадах [Текст] / Є. Г. Рясних, Т. А. Гордєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 170-174.

10.
Степанюк, Н.С. До питання формування асортиментної політики торговельного підприємства [Текст] / Н. С. Степанюк, З. С. Петриченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 202-204.

11. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_7/248_Cwyk_18_7.pdf
АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

12. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ekupr/2010_5/e4.pdf
О. Кузьменко О.В.В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО
ПІДПРИЄМСТВАДодатково радимо Вам переглянути навчальні посібники з маркетингу або товарознавства (7 поверх НБ ХНУ )