Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Будь ласка,допоможіть підібрати літературу на курсову по темі `Поняття та показники фінансового стану підприємства`
1.
Внукова, Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів [Текст] / Н. М. Внукова, Н. І. Зінченко // Фінанси України. – 2006. – №12. – С. 112-120.

2.
Грабовецкий, Б.Є. Ранжування показників фінансового стану підприємства за відносною важливістю для побудови комплексної стратегічної програми на основі методу експертних оцінок Дельфі [Текст] / Б. Є. Грабовецкий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 25-29.

3.
Григорук, П.М. Особливості прогнозування показників фінансового стану підприємства [Текст] / П. М. Григорук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 122-127.

4.
Грушевський, Р.Є. Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства на основі векторних авторегресійних технологій [Текст] / Р. Є. Грушевський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 112-117.

5.
Жилінська, Л. Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства [Текст] / Л. Жилінська // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 177-183.

6.
Жилінська, Л.О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства [Текст] / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 220-225.

7.
Зінченко, О.А. Підходи до оцінювання якості фінансового результату та фінансово-економічного розвитку підприємства [Текст] / О. А. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 37-40.

8.
Карпенко, Г. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємств [Текст] / Г. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62.

9.
Костевич, О.Д. Оцінка фінансового потенціалу підприємств: механізми та процедури [Текст] / О. Д. Костевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 160-163.

10.
Майорченко, В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України [Текст] / В. Майорченко // Економіст. – 2003. – №10. – С. 46-49.

11.
Марченко, О. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення [Текст] / О. Марченко, Г. Погріщук // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 135-146.

12.
Мельникова, М. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / М. Мельникова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 117-123.

13.
Мельникова, М. Застосування прогностичності регресійної моделі для оцінювання рівня фінансового стану підприємства [Текст] / М. Мельникова // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 69-76.

14.
Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104. –

15.
Перекрест, Т. Фінансовий стан підприємства: оцінювання та пропозиції поліпшення [Текст] / Т. Перекрест // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 124-132.

16.
Полозова, В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. М. Полозова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 78-83.

17.
Полозова, В.М. Оцінка фінансового стану підприємства на основі комплексного інтегрального показника [Текст] / В. М. Полозова, Я. І. Сливка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 173-177.

18.
Притуляк, Н. Ознаки фінансової стійкості-теоретична основа моделювання факторних систем [Текст] / Н. Притуляк // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №1. – С. 26-31.

19.
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

20.
Пухальський, В.В. Удосконалення розрахунку показника загальної ліквідності, я к важливого інструмента аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 98-101.

21.
Рибалка, О. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства [Текст] / О. Рибалка // Економіст. – 2005. – №9. – С. 63--65.

22.
Рудницька, О. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств [Текст] / О. Рудницька, Я. Біленська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №14(649). – С. 132-138.

23.
Сафронська, І. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / І. Сафронська, Г. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105.

24.
Семенов, Г. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Ярошевская // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С. 136-141.

25.
Сметанюк, О.А. Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін [Текст] / О. А. Сметанюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 128-131.

26.
Фокіна, Н.П. Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану [Текст] / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №7. – С.56-62.

27.
Школьник, І.О. Фінансовий стан підприємств в сучасних умовах [Текст] / І. О. Школьник, І. С. Діденко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 275-278.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.Фінансовий стан підприємства”

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/phip/2010_2/10pripon.pdf Поняття фінансового стану підприємства: деякі аспекти його визначення

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/73/85/ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/3_94378.doc.htm Сутність поняття фінансового стану підприємства

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,36/catid,85/id,968/ Показники оцінки фінансового стану підприємства