Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу за темою
> "Міжнародна практика аналізу ділової активності підприємства"


1. 339.137
У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.Ю. Сіваченка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312c.

2. 65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 658
В65 Войнаренко, М.П. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284с.

4.
Волошина, К.А. Оцінка стану ділової активності підприємства [Текст] / К. А. Волошина, В. В. Комірна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №8. – С. 37-41.

5. 65.012
Г13 Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с.

6. 65.012
Г75
Грабовецький, Б. Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256с.
7. 339.9
Д44 Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462с.

8. 338(477)
П78 Заяц, М. Вдросконалення оцінки ділової активності та ефективності роботи підприємства в умовах ринку [Текст] / М. Заяц, В. Полозова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 207-210.

9. 65.012
К68 Коробов, М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Коробов. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2001. – 378с. – (Вища освіта ХХІ століття).

10.
Марченко, О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств [Текст] / О. І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – №5. – С. 136-143. – [Проаналізовано ділову активність на підприємствах Вінничини ].

11.
Мукомела-Михалець, В.О. Система ділової активності підприємства [Текст] / В. О. Мукомела-Михалець, С. А. Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 137-140. – [Розглянута проблема формування ділової активності підприємства на основі системного підходу в менеджменті.].

12. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

13.
Тихонова, І.М. Шляхи підвищення ділової активності підприємства в контексті управління його сталим розвитком [Текст] / І. М. Тихонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 231-234.

14. 339.5
Т98 Тюріна, Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька. – К. : ЦУЛ, 2013. – 408с.

15. 658
Ш46 Шемаєва, Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем [Текст] / Л. Г. Шемаєва. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 280с.

16. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196сНа жаль, більш детально відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ аналіз господарської діяльності підприємств”, «зовнішньоекономічна діяльність підприємств».