Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть підібрати деяку літературу на статтю `Особливості функціонування ринку праці у сучасній Україні`.Дякую.

1.
Батченко, Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку [Текст] / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 157-163.

2.
Близнюк, В. Ринок праці України та ризики його функціонування [Текст] / В. Близнюк // Економіка і прогнозування. – 2008. – №1. – С. 121-135.

3.
Бражко, О. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні [Текст] / О. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 79-81.

4.
Ведерніков, М.Д. Ринок праці України: особливості формування, тенденції розвитку та напрямки [Текст] / М. Д. Ведерніков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 195-197.

5. 331.5
В67 Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с.

6. Гончарова, Н. Стан і перспективи розвитку ринку праці в Україні [Текст] / Н. Гончарова // Діловий вісник. – 2009. – №3. – С. 13.

7. Зінкевич, Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи [Текст] / Н. Зінкевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – №3. – С. 10-15.

8.
Маршавин, Ю. Глобалізація і ринок праці України [Текст] / Ю. Маршавин // Праця і зарплата. – 2011. – №37-48. – С. 6-7.

9. Маршавін, Ю. Сучасні проблеми ринку праці України [Текст] / Ю. Маршавін // Праця і зарплата. – 2010. – №14. – С. 6-7.

10.
Машика, Ю.В. Особливості формування ринку праці в Україні [Текст] / Ю. В. Машика, В. В. Країло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 87-89.

11. Піскорська, Г. Входження України до європейського ринку праці [Текст] / Г. Піскорська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.82. – С. 131-138.

12.
Ткаченко, А. Засади прогнозування розвитку ринку праці України [Текст] / А. Ткаченко // Економіка і прогнозування. – 2012. – №2. – С. 129-137.

13.
Хлівна, І.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні [Текст] / І. В. Хлівна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №24. – С. 49-51.

14. 331.5
Ч-44 Чепурко, Г.І. Ринок праці в Україні: очікувані зміни за членства в СОТ [Текст] : монографія / Г. І. Чепурко, Ю. О. Привалов, В. М. Галицький. – К. : Наукова думка, 2010. – 177с. – (Проект "Наукова книга").

15. Шост, І. Економічні аспекти формування ринку праці в Україні [Текст] / І. Шост, М. Жибак, Ю. Бойко // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 33-34.

16.
Шульга, В. Побудова моделі оцінки функціонування ринку праці в Україні [Текст] / В. Шульга // Економіка та держава. – 2007. – №12. – С. 95-100.

17. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2009_4/20.pdf
Пищуліна Ольга Миколаївна
«Інституціональні пастки»
функціонування ринку праці в Україні


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ ринок праці в Україні”