Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Фінанси домогосподарств в ринкових умовах господарювання


1.
Заяць, В.С. Інвестиційні можливості домогосподарств України: обмеження і перспективи [Текст] / В. С. Заяць // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 4-6.

2.
Кізима, Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 19-26.

3.
Кізима, Т. Бюджетні обмеження домогосподарств та їх вплив на прийняття фінансових рішень [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2008. – №3 (16). – С. 24-29.

4. 336
К38 Кізима, Т.О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 63с. – (Економічна ; №1). –

5. 336
К38 Кізима, Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431с. –

6.
Ковтун, О.А. Фінансовий потенціал домогосподарств та його вплив на модель інвестиційної поведінки [Текст] / О. А. Ковтун // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 16-21.

7.
Ломачинська, І.А. Формування фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах розвитку національної економіки [Текст] / І. А. Ломачинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 172-174.

8.
Юрій, С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 3-10.

9. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2010_3/Bolot.pdf
Болотіна Є.В. ДОМОГОСПОДАРСТВО В СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ