Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Стратегія розвитку підприємства й оцінка її ефективності


1.
Азарова, А.О. Вибір, планування і реалізація стратегії розвитку підприємства [Текст] / А. О. Азарова, Н. С. Желюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №12. – С. 91-100.

2.
Алєксєєв, І.В. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств в Україні [Текст] / І. В. Алєксєєв, А. Г. Оленець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2005. – №2 (547). – С. 232-236.

3. 65
Б48 Березін, О.В. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224с.

4.
Бойчик, І. Виробнича стратегія, її місце і рооль в стратегічному розвитку підприємства [Текст] / І. Бойчик, В. Васильчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №3. – С. 99-104.

5.
Гаврилко, П. Теоретичні засади та механізм формування стратегії інноваційного розвитку підприємств [Текст] / П. Гаврилко, А. Колодійчук, М. Лалакулич // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 44-50.

6.
Гродовський, О.В. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємства [Текст] / О. В. Гродовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №5. Т.3. – С. 11-13.

7.
Дарманська, Г.О. Проблеми функціональної наповненості стратегії розвитку підприємства [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 101-104.

8. 65
Д69 Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 332с.

9.
Дунська, А.Р. Інноваційна стратегія як інструмент розвитку підприємства [Текст] / А. Р. Дунська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 114-118.

10.
Єфремов, О.С. Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств [Текст] / О. С. Єфремов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 69-74.

11.
Зінченко, С.Г. Стратегічне забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] / С. Г. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 245-248.

12.
Ігнатьєва, І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств [Текст] / І. А. Ігнатьєва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №12. – С. 136-141.

13.
Касьянова, Н.В. Особливості стратегії розвитку підприємства [Текст] / Н. В. Касьянова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 36-40.

14. 65
К49 Клівець, П.Г. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Клівець. – К. : Академвидав, 2007. – 320с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

15.
Клімова, О. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства [Текст] / О. Клімова // Економіка та держава. – 2008. – №4. – С. 54-58.

16. 330.341.1
К56 Ковальчук, С.В. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств [Текст] : монографія / С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 199с. – [Існує електронна копія].

17.
Краснокутська, Ю.М. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування [Текст] / Ю. М. Краснокутська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 41-43.

18.
Кузьмін, О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств [Текст] / О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин // Фінанси України. – 2008. – №9. – С. 103-110.

19.
Мельник, Д.Л. Роль та місце функціональних стратегій у загальній стратегії розвитку підприємства [Текст] / Д. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 208-212.

20. 334.7
П31 Пешко, А.В. Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організацій і підприємств [Текст] : монографія / А. В. Пешко. – К. : КВІЦ, 2007. – 272с.

21.
Садєкова, А. Методичний підхід до оцінки ефективності стратегічних змін на підприємстві [Текст] / А. Садєкова, О. Гусєва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №2. – С. 5-10.

22. 65
С29 Селезньова, Г.О. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Селезньова. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 240с.

23.
Селіверстова, Л.С. Шляхи формування ефективної стратегії підприємства [Текст] / Л. С. Селіверстова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 133-136.

24.
Сокирник, І.В. Стратегічне планування розвитку сучасного підприємства [Текст] / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 217-221.

25. 658
С76 Стадник, В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327с. – [Існує електронна копія].

26.
Черкасова, Т.І. Оцінка стратегії інноваційного розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки [Текст] / Т. І. Черкасова, І. В. Палагіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 63-67.

27. 658
Ш46 Шемаєва, Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем [Текст] / Л. Г. Шемаєва. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 280с.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ стратегія підприємства” (290 документів), «стратегія розвитку підприємства»(108 документів)