Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день!!!! Мені потрібна література на тему "способи різання полімерів". Це потрібно для написання курсової роботи на тему "подрібнення полімерних відходів і повторне їх використання". В вас є підручник Лебедева на цю тему???

1. 678
В87 Вторичное использование полимерных материалов [Текст]. – М. : Химия, 1985. – 192с.

2. 620.1
Л33 Лебедев, Л.М. Машины и приборы для испытаний полимеров [Текст] / Л. М. Лебедев. – М. : Машиностроение, 1967. – 212с.

3. 678
О-36 Огибалов, П.М. Механика полимеров [Текст] : учеб. пособие для вузов / П. М. Огибалов, В. А. Ломакин, Б. П. Кишкин. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 528с.

4. 621.9
О-75 Основи теорії різання матеріалів [Текст] : підручник / М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. П. Доброскок, В. О. Залога. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 422с.

5. 678
С79 Степанов, А.А. Обработка резанием высокопрочных композиционных полимерных материалов [Текст] / А. А. Степанов. – Л. : Машиностроение, 1987. – 176с. !

6. 678
Т12 Тадмор, З. Теоретические основы переработки полимеров [Текст] / З. Тадмор, К. Гогос. – М. : Химия, 1984. – 632с.

7. 678
Т59 Торнер, Р.В. Основные процессы переработки полимеров [Текст] : теория и методы расчета / Р. В. Торнер. – М. : Химия, 1972. – 456с.

8. 678
Т59 Торнер, Р.В. Теоретические основы переработки полимеров (механика процессов) [Текст] / Р. В. Торнер. – М. : Химия, 1977. – 464с.

9. 678
Ш50 Шерышев, М.А. Переработка листов из полимерных материалов [Текст] / М. А. Шерышев, В. С. Ким. – Л. : Химия, 1984. – 216с.

10. http://visnyk-mmi.kpi.ua/images/stories/pdf/65/186_marunych_v_a_new_technology.pdf
Марунич В.А. к.т.н., доц,. Яриз А.Ю.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ

11. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/syte/2011_2/07.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “полімери”, «різання»