Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь -ласка знайти літературу для написання творчої роботи з загальної психології на тему: "методики онтопсихології"....ДЯКУЮ!

1. 61
А86 Арт- терапия [Текст]. – СПб. : Питер, 2001. – 320с. – (Хрестоматия по психологии).

2.
Батищева, Г. Музикотерапія як метод психокорекції [Текст] / Г. Батищева // Психолог. – 2005. – №14. – С.25-32.

3. 61
З-63 Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д. Практикум по креативной терапии [Текст] : учеб. пособие / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. – СПб. : Речь, 2003. – 400с. – (Психологический практикум).

4. 61
К17 Каліна, Н.Ф. Психотерапія [Текст] : підручник / Н. Ф. Каліна. – К. : Академвидав, 2010. – 288с.

5.
Кальниш, В. Вплив звукових феноменів на підсвідомість [Текст] / В. Кальниш, В. Петрик // Психолог. – 2007. – №18-19. – С. 35-38.

6. 61
К65 Копытин, А.И. Системная арт-терапия [Текст] / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2001. – 224с. – (Практикум по психотерапии).

7. 159.9
О-74
Осипова, А. А. Общая психокоррекция [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. учеб. завед. / А. А. Осипова. - М. : ТЦ Сфера, 2002. - 512с.

8.
Полякова, Н. Корекція емоційно-поведінкових розладів засобами музичної терапії [Текст] / Н. Полякова // Психолог. – 2005. – №39. – С.27-31.

9. 61
П86 Психотерапевтическая энциклопедия [Текст] / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2000. – 1024с. – (Золотой фонд психотерапии). !

10. 61
П86 Психофизиология [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Ю.И. Александрова. – 2-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2003. – 496с. – (Учебник нового века).

11. 159.9
Р65 Розов, В.І. Адаптивні антистресові психотехнології [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : Кондор, 2009. – 278с. !

12. 159.9
С50 Смирнов, Т. Психология сновидений [Текст] / Т. Смирнов. – М. : КСП+, 2001. – 192с.

13. 316.6
Т23 Татенко, В.О. Соціальна психологія впливу [Текст] : монографія / В. О. Татенко. – К. : Міленіум, 2008. – 216с. !

14. 159.9
Ф53 Филлипс, У. Магия сновидений. Как понимать и интерпретировать сны [Текст] / У. Филлипс. – Х. : Клуб семейного досуга, 2004.

15. 159.9
Ф86 Фрейд, З. Толкование сновидений [Текст] / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 512с. –

16. 159.9
Я92 Яценко, Т.С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Яценко. – К. : Вища школа, 2004. – 679с. : іл. !

17. http://onto.ru/public/publications/
Статьи и публикации

18. http://www.trialog.ru/library/scipubl/943150.htm
ОНТОПСИХОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ЦЕЛИ, ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ
А. Б. ОРЛОВ

19. http://www.6yket.ru/psixologiya/ontopsixologiya.html
Онтопсихология


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «психотерапія»,“ сон та сновидіння”, «арттерапія»