Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти будь ласка літературу на тему:" Значення ігрового навчання і дидактичних ігор в навчальному прцесі"

1.
Бизяева, С.А. Игра как способ интерактивного обучения [Текст] / С. А. Бизяева // Высшее образование сегодня. – 2007. – №9. – С. 64-65.

2. 37
Г14 Гайштут, А.Г. Тренинг интеллекта школьника [Текст] : учись мыслить, думать, рассуждать / А. Г. Гайштут. – Каменец-Подольский : Абетка, 2004. – 316с.

3.
Галиця, І. Інтелектуально-конкурентні ігри як креативний механізм активізації педагогічного, наукового та інноваційного процесів [Текст] / І. Галиця, О. Галиця // Вища школа. – 2011. – №1. – С. 104-108.

4.
Галкин, С. Організація ігрової діяльності на уроці [Текст] / С. Галкин // Завуч. – 2005. – №2. – С.17-20.

5.
Запорожцева, Н. Ігрові навчальні технології [Текст] / Н. Запорожцева // Відкритий урок. – 2012. – №12. – С. 28.

6.
Зінченко, С. Ділова гра як метод активного навчання [Текст] / С. Зінченко // Завуч. – 2012. – №6. – С. 15-19.

7.
Ковальчук, О. Дидактичні ігри як метод активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогіки [Текст] / О. Ковальчук // Серія педагогічнаВісник Львівського університету. – 2004. – №1. – С. 89-98.

8. 37
К89 Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 335с. –

9.
Ліжник, Л. Рольові ігри на уроках [Текст] / Л. Ліжник // Відкритий урок. – 2011. – №9. – С. 37-41.

10.
Мартинюк, І.А. Діалогізація навчально-виховного процесу у школі ігровими методами [Текст] / І. А. Мартинюк // Обдарована дитина. – 2005. – №9. – С. 45-65.

11.
Павлова-Сисюк, Т.В. Складання розвивальних ігрових та сюжетно-ігрових програм [Текст] / Т. В. Павлова-Сисюк // Обдарована дитина. – 2010. – №7. – С. 51-54.

12. 378
А43 Піхур, І.В. Економічні ігри та методика їх використання у навчальному процесі [Текст] / І. В. Піхур, Є. В. Геделевич, В. А. Федорук // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 42-47.

13.
Погорелова, Л. Ігри на уроках [Текст] / Л. Погорелова // Відкритий урок. – 2010. – №7-8. – С. 32-35.

14.
Пчелинцева, Е.В. Игровое обучение —технология профессионального образования [Текст] / Е. В. Пчелинцева // Alma mater. – 2011. – №8. – С. 37-40.

15.
Рябуха, А. Дидактична гра в успішності учнів [Текст] / А. Рябуха // Відкритий урок. – 2010. – №1. – С. 47-49.

16.
Саюк, В. Історико-педагогічний аналіз використання гри у навчальному процесі [Текст] / В. Саюк // Рідна школа. – 2005. – №7. – С.50-52.

17.
Уваров, О. Серйозно про ігри [Текст] / О. Уваров // Директор школи. Україна. – 2011. – №5. – С. 31-33. – [Методи навчання].

18. 378
Х76 Хом`юк, І.В. Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм [Текст] : монографія / І. В. Хом`юк, В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 188с.

19. 37
Ч-15 Чайка, В.М. Основи дидактики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 240с. – (Альма-матер). –

20. 37
Ш24 Шапошнікова, І.М. Дидактика шкільної освіти [Текст] : навч.-метод. матеріали. Модуль 7 / І. М. Шапошнікова. – К. : МОН України, 2008. – 48с.

21. 378
Щ61 Щербань, П.М. Навчально-педагогічні ігри [Текст] / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 1993. – 120с.

22. http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Pedagogica/32433.doc.htm
Руслан Канівець Дидактичні ігри, їх види і значення в навчально-виховному процесі

23. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tvo/2011_1/27.pdf
Бондаренко Л.М.* ГРА ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

24. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Ped/2011_15_3/21.pdf
Л. Ю. Сімоненко
СТАТУС ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ігрові методи навчання ”