Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Аналіз і шляхи підвищення рентабельності продукції підприємства


1. 338(477)
П78 Бомбалюк, А. Сутність та аналіз рівня рентабельності підприємств [Текст] / А. Бомбалюк, С. Дідик // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 140-143.

2. 65.012
Г13 Гадзевич, О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2007. – 180с.

3. 65.012
Г75 Грабовецький, Б.Є. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. Є. Грабовецький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256с.

4.
Демчук, Н.І. Теоретичні та методологічні засади управління рентабельністю підприємства [Текст] / Н. І. Демчук, І. І. Туболець // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 39-44.

5.
Дієсперов, В.С. Рентабельність і дохідність [Текст] / В. С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2008. – №6. – С. 57-63.

6.
Дойчева, К.С. Комплексна оцінка рентабельності діяльності підприємств виноробної промисловості [Текст] / К. С. Дойчева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 41-45.

7.
Загорецька, О.Я. Обгрунтування нормативного значення рентабельності продукції для машинобудівних підприємств [Текст] / О. Я. Загорецька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 83-90.

8.
Івахів, Ю. Аналітичні показники рентабільності: сутність і методика розрахунку [Текст] / Ю. Івахів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №11. – С. 29-37.

9. 65.012
І-37 Ізмайлова, К.В. Фінансовий аналіз у будівництві [Текст] : навч. посiб. / К. В. Ізмайлова. – К. : Кондор, 2007. – 236с.

10. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.

11.
Короткевич, О. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень, динаміка (2000-2006р) [Текст] / О. Короткевич // Економіка і прогнозування. – 2008. – №3. – С. 61-69.

12. 65.012
Л64 Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с.

13.
Наконечна, Г.Ф. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 102-105.

14.
Наконечна, Г.Ф. Факторний аналіз показників рентабельності продукції та діяльності підприємства [Текст] / Г. Ф. Наконечна, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 77-79.

15. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

16. 65.012
П31 Петряєва, З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236с.

17. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

18.
Скамай, Л. Анализ рентабельности предприятия [Текст] / Л. Скамай // РИСК. – 2002. – №1. – С. 77-82.

19.
Ставерська, Т.О. До питання про показники рентабельності підприємств торгівлі [Текст] / Т. О. Ставерська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 230-234. –

20. 65.012
Ч-49 Черниш, С.С. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / С. С. Черниш. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312с. –

21. 65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “економічний аналіз”, «фінансовий аналіз»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету