Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!! Допоможіть будь ласка з літературою до теми курсової з макроекономіки "Сучасні тенденції розвитку міжнародного світового бізнесу". Дякую)))))
1.


Акулич, М.В. Некоторые глобальные стратегии международного бизнеса и международного маркетинга [Текст] / М. В. Акулич // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №1. – С. 108-119.

2.


Баранов, Р.А. Основні тенденції міжнародного бізнесу [Текст] / Р. А. Баранов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 198-203.

3.


Бережна, Г. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі [Текст] / Г. Бережна // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 67-72.

4.


Бех, К. Роль міжнародних інтеграційних об`єднань у сучасному міжнародному бізнесі [Текст] / К. Бех // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 70-72.

5.


Богуславська, О. Особливості стратегій розвитку компанії у міжнародному бізнесі [Текст] / О. Богуславська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 195-197.

6.


Варецька, О. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в США [Текст] / О. Варецька // Україна: аспекти праці. – 2001. – №4. – С. 47-49.

7.
339.137
В19
Васильківський, Д.М. Конкуренція в міжнародному бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 83с. 


8.


Вдовиченко, Ю.В. Оцінка якості корпоративного управління в міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. В. Вдовиченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №20. – С. 42-44.

9.


Вергун, В.А. Основні напрямки і проблеми наукових досліджень у міжнародному бізнесі [Текст] / В. А. Вергун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.123-126.

10.


Вергун, Л.І. Механізм та інструменти екологізації міжнародного бізнесу [Текст] / Л. І. Вергун, Н. І. Каденко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.44-49.

11.


Вишняк, Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи [Текст] / Л. Вишняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.98. – С. 78-79.

12.


Горняк, О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) [Текст] / О. Горняк, Д. Чуньбу // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 24-28.

13.
334
Г93
Гужва, В.М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гужва, А. Г. Постєвой. – К. : КНЕУ, 2002. – 458с.

14.
334
Ж91
Журавльова, І.В. Інформаційні системи міжнародного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / І. В. Журавльова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 452с. 


15.


Каденко, Н. Розвиток міжнародного співробітництва та роль бізнесу у вирішенні глобальних екологічних проблем [Текст] / Н. Каденко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.58. – С. 109-110.

16.


Каніщенко, О. Аналіз концепцій управлінської орієнтації в міжнародному бізнесі [Текст] / О. Каніщенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 151-154.

17.


Копійка, Д. Комунікаційні технології в умовах асиметрії глобального розвитку міжнародного бізнесу. [Текст] / Д. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 101-103.

18.


Радченко, В. Інтеграція й глобалізація як основні тенденції розвитку міжнародного бізнесу [Текст] / В. Радченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.65. – С. 45-46.

19.
001
Н34
Радченко, О.А. Форми інтеграції науки та бізнесу: міжнародний досвід і національні перспективи [Текст] / О. А. Радченко // Наука и образование. – 2010. – С. 5-8.


20.


Рубцова, М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі [Текст] / М. Рубцова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №2,Вип.105. – С. 117-121.

21.


Савельєв, Є.В. Розвиток спільних підприємств у системі міжнародного бізнесу [Текст] / Є. В. Савельєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 55-58.

22.


Сухарева, Л. Концепція внутрішнього фінансового контролю в управлінні міжнародним бізнесом [Текст] / Л. Сухарева // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №6. – С.54-58.

23.


Товканець, С.А. Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу в рамках транскордонного співробітництва [Текст] / С. А. Товканець, Г. В. Товканець // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 281-287.

24.


Токменко, В. Вплив ГАТТ/СОТ на сучасний розвиток міжнародного бізнесу [Текст] / В. Токменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 221-222.

25.


Фрасинюк, А.М. Інноваційний розвиток інвестиційного бізнесу ТНБ [Текст] / А. М. Фрасинюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №13. – С. 8-12.

26.


Харламова, А.О. Концептуальні засади екологізації міжнародного бізнесу [Текст] / А. О. Харламова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.52. – С.180-183.

27.


Хитра, О.В. Особливості дослідження міжнародного бізнесу і міжнародного менеджменту з позицій синергетики [Текст] / О. В. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 154-160. – [Узагальнено наявний досвід наукових досліджень у розрізі синергетичної парадигми. Розкрито передумови для проведення досліджень характеристик міжнародного бізнесу з позицій синергізму. Доведено, що методологічна база міжнародного менеджменту може бути доповнена синергетичною складовою. Сформульовано загальні і специфічні принципи синергізму в міжнародному бізнесі. Описано схему якісних перетворень у системі міжнародного бізнесу в умовах глобалізації з використанням термінології синергетики. Окреслено перспективи побудови синергічної моделі міжнародного бізнесу.].

28.

http://institutiones.com/strategies/1651-mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnyj-biz Мировая экономика и международный бизнес - Поляков В.В. - Учебник
29.

http://books.br.com.ua/18246 ТЕМА 1: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ
30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Міжнародний бізнес.....”