Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> роль класного керівника у виховані учнівського колективу

1.
Алєксандрова, Т. Класний керівник від А до Я. Інформаційно-методичний збірник для класних керівників [Текст] / Т. Алєксандрова, Д. Кондратець // Класний керівник. – 2010. – №2. – С. 2-47.

2. 37
Б48 Березняк, Є.С. Вибрані педагогічні праці . У 3-х т. [Текст]. Т.1 / Є. С. Березняк. – 2-ге вид., доповн. – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2008. – 344с.

3.
Виноградова, І. Класний керівник і розвиток виховної системи класу [Текст] / І. Виноградова // Відкритий урок. – 2010. – №2. – С. 67-68.

4. 37
В67 Волкова, Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2011. – 616с.

5. 37
Г56 Гнутель, Я.Б. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика [Текст] : навч. посіб. / Я. Б. Гнутель. – 2-ге вид. – Тернопiль : Астон, 1998. – 262с.

6.
Кравченко, Т. Виховання - важливий вектор соціалізації дітей старшого шкільного віку. Методичні рекомендації для класних керівників [Текст] / Т. Кравченко // Класний керівник. – 2011. – №6. – С. 2-22.

7. 37
К89 Кузьмінський, А.І. Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447с.

8. 37
М17 Максимюк, С.П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670с. –

9.
Маланчук, О.М. Співпраця класного керівника з батьками:формуємо ключові життєві компетенції дитини разом [Текст] / О. М. Маланчук // Обдарована дитина. – 2012. – №2. – С. 16-25.

10. 37
О-57 Омеляненко, В.Л. Теорія і методика виховання [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415с.

11. 37
О-65 Оржеховська, В.М. Класний керівник у сучасній школі [Електронний ресурс] : метод. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 156с.

12.
Павленко, О. Сучасна робота класного керівника [Текст] / О. Павленко // Відкритий урок. – 2009. – №1. – С. 61-63.

13. 37
П24 Педагогіка : модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 567с.

14.
Перегой, І. Технологія діяльності класного керівника у виховній системі школи [Текст] / І. Перегой // Класний керівник. – 2012. – №19-20. – С. 22-35.

15. 37
Т80 Трухін, І.О. Основи шкільного виховання [Текст] : навч. посіб. / І. О. Трухін, О. Т. Шпак. – К. : ЦНЛ, 2004. – 368с

16.
Ясько, Г.М. Аналіз виховної роботи класним керівником [Текст] / Г. М. Ясько // Виховна робота в школі. – 2008. – №9. – С. 28-29.

17. http://kdpu.edu.ua/download/kaf_pedagog/file_pedagog/met_vix_rob.pdf
Кондрашова, Л.В., Лаврентьєва, О.О., Зеленкова, Н.І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі: навчальний посібник / Л.В.Кондрашова, О.О.Лаврентьєва, Н.І.Зеленкова. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008 – 187 с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “виховна робота”, «класний керівник»Фонд бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії`

1. Класному керівнику [Текст]:як провести виховну годину/упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко .-К.:Шкільний світ,2009 .-128 с.-Бібліотека "Шкільного світу .- Шифр: 74.200.58 Авторський знак: К47
Опис документа

2. Класному керівнику: як оцінити ефективність виховної роботи [Текст]/упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко .-К.:Шкільний світ,2010 .-120 с.-Б-ка "Шкільного світу" .-978-966-451-427-6 .-19,71
Шифр: 74.200 Авторський знак: К47
Опис документа