Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Роль класного керівника у формуванні учнівського колективу

1.
Алєксандрова, Т. Класний керівник від А до Я. Інформаційно-методичний збірник для класних керівників [Текст] / Т. Алєксандрова, Д. Кондратець // Класний керівник. – 2010. – №2. – С. 2-47.

2. 37
Б48 Березняк, Є.С. Вибрані педагогічні праці . У 3-х т. [Текст]. Т.1 / Є. С. Березняк. – 2-ге вид., доповн. – К. : НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2008. – 344с.

3.
Виноградова, І. Класний керівник і розвиток виховної системи класу [Текст] / І. Виноградова // Відкритий урок. – 2010. – №2. – С. 67-68.

4. 37
В67 Волкова, Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 3-тє вид., стер. – К. : Академвидав, 2011. – 616с.

5. 37
К89 Кузьмінський, А.І. Педагогіка [Текст] : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447с.

6. Купрянов, Б. Як взаємодіє класний керівник? [Текст] / Б. Купрянов // Відкритий урок. – 2009. – №4. – С. 64-65.

7. 37
М17 Максимюк, С.П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670с. –

8.
Маланчук, О.М. Співпраця класного керівника з батьками:формуємо ключові життєві компетенції дитини разом [Текст] / О. М. Маланчук // Обдарована дитина. – 2012. – №2. – С. 16-25.

9. 37
О-65 Оржеховська, В.М. Класний керівник у сучасній школі [Електронний ресурс] : метод. посіб. / В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 156с.(C. 23-36!)

10. Павленко, О. Сучасна робота класного керівника [Текст] / О. Павленко // Відкритий урок. – 2009. – №1. – С. 61-63.

11. 37
П24 Педагогіка : модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І. П. Анєнкова, М. А. Байдан, О. А. Горчакова, В. М. Руссол. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 567с.

12.
Перегой, І. Технологія діяльності класного керівника у виховній системі школи [Текст] / І. Перегой // Класний керівник. – 2012. – №19-20. – С. 22-35.

13. Планування роботи класного керівника [Текст] // Позакласний час плюс. – 2009. – №15-16. – С. 24-52.

14. Ясько, Г. План роботи класного керівника [Текст] / Г. Ясько // Виховна робота в школі. – 2007. – №8. – С. 27-35.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека»


Фонд бібліотеки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії`

1. Класному керівнику : колективні творчі справи Текст] .-К.:Шкільний світ,2010 .-128 с.-978-966-451-417-7 .-19,76
Шифр: 74.200.58 Авторський знак: К47
Опис документа

3. Класному керівнику. Як організувати роботу? [Текст][Текст]/упоряд.: Л.Шелестова, Н.Чиренко, Н.Адамчук .-К.:Шкільний світ,2009 .-128 с.-Бібліотека "Шкільний світ" .-978-966-451-279-1 .-15,87
Шифр: 74.204 Авторський знак: К47
Опис документа

5. Школа класного керівника [Текст][Текст] .-К.:Шкільний світ,2005 .-128 с.-Бібліотека "Шкільного світу" .-966-8651-59-6 .-14,72
Шифр: 74.204 Авторський знак: Ш67
Опис документа

6. Болдирєв, М.І.
Класний керівник [Текст][Текст] .-К.:Рад.школа,1982 .-252 с.-Педагогічна бібліотека .-0,75
Шифр: 74.204 Авторський знак: Б79
Опис документа

8. Шквир, О.Л.
Методика роботи класного керівника [Текст][Текст] .-Хмельницький:ХГПІ,2002 .-134 с.-966-7611-20-5 .-17,00
Шифр: 74.204 Авторський знак: Ш66
Опис документа

9. Шквир, О.Л.
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва [Текст][Текст]:монографія .-Хмельницький:ХГПІ,2006 .-180 с.-22,00
Шифр: 74.204 Авторський знак: Ш66
Опис документа